Årg 18 1976-1977


Hallandsbygd årg 18 1976-1977
 • H. Redaktionskommitte´n. Sid 3.
 • ”Det stod i tidningen”. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 4.
 • Hembygden. Dikt av Artur Stehr. Sid 9.
 • Om halländska åkerbruket. Av B. F. de Charlier, Asige. Sid 10.
 • Fromhet i västgötabygd. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 19.
 • Flyttningsrörelser före emigrationen. Av Sven Larsson, Askome. Sid 26.
 • Brusewitz hallandsresa 1864. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 31.
 • Om födelse och död. Av Gunnar Johansson, Karl Gustav. Sid 34.
 • Begravningsseder förr och nu. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 38.
 • Emigrantbrev hos ”Arves” i Skällåkra. Av Inga Bernander, Värö. Sid 43.
 • Nybygge under tvång. Av Johansson, Gödestad. Sid 51.
 • Läkare med förhinder. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid. 57.
 • Gruvdrift i Derome med omnejd. Av Johan Nilsson, Derome. Sid 65.
 • Förste traktorn på Hjuleberg. Av Karl Bengtsson, Abild. Sid 68.
 • August i Kyrkehåla. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 71.
 • Bron där ingen fick dansa. Av Per Johansson, Vessige. Sid 75.
 • Minne från hembygden. Av Emil Andersson, Träslöv. Sid 78.
 • Björkholmen i Veddige. Av Karl Martinsson, Veddige. Sid 84.
 • Tankar kring en gammal ek. Av Lars Svensson, Spannarp. Sid 88.
 • Bratthuset. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 91.
 • Torpet. Dikt av Per Johansson, Vessige. Sid 96.
 • Kyrkohemmanet Sandhult. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 97.
 • Hårda regler för morupsborna 1817. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 101.
 • Skattebesvär. Av Carl B Johansson, Träslöv. Sid 104.
 • När råkan var delikatess. Av Torsten Andersson, Vinberg. Sid 106.
 • En postbärare i Vinberg. Sammanställt av A. L. Sid 108.
 • Gamla ting. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 111.
 • Amerikaresan. Av Klara Johansson, Stamnared. Sid 115.
 • Min syn på Halland. Av Älvan Nilsson, Svartrå. Sid 118.
 • Skällinge marknad. Av Ester Berntsson, Skällinge. Sid 120.
 • Sjönevads borg. Av Per Johansson, Vessige. Sid 122.
 • Miljö å trevvne. Av Lasse i Ale. Sid 124.
 • Museet i Falkenberg 1975-76. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 126.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställt av Rune Axelsson, Morup. Sid 128.
 © Hallandsbygd 2019