Årg 37 1995-1996

Hallandsbygd årg 37 1995-1996
 • Jubileer och vardagshistoria. Av Lars Grimbeck, Varberg. Sid 3.
 • Om fyra års fältarbete utanför Slöinge. Av Lars Lundqvist, Kungsbacka. Sid 3.
 • Daniel Rantzau i Sverige. Av Aina Bjernald, Sören Andersen, Åke Wiberg. Sid 11.
 • Halland i nordisk maktkamp. Av Ruben Fågelquist, Alfshög. Sid 14.
 • Krono- frälse- och skattejord. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 21.
 • Stortjuvens brev till prosten. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 25.
 • Starke Böken. Av Bertil Karlsson, Valinge. Sid 30.
 • Lanthandel i Okome. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 40.
 • 130 år med Grimetons m fl socknars Skytteförening. Av Lennart Johansson, Grimeton. Sid 47.
 • När våra fattiga fick gå rotegång. Av Yngve Karlsson, Valinge. Sid 51.
 • Historien bakom Börjessonska sädesmagasinet. Av gert Nelje, Varberg. Sid 54.
 • Ett stationssamhälle växer fram. Av Uno Larsson, Varberg. Sid 63.
 • Gamla Amerikabrev. Av Waster Tilleryd, Tvååker. Sid 69.
 • Målarhistoria i Apelviken. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 73.
 • Minnen från Alfshögs småskola. Av Gunhild Elofsson-Johansson, Okome. Sid 78.
 • Carl Bengtsson, Spannarp – en naturbegåvad tecknare. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 83.
 • En torgdag i Falkenberg på 1920-talet. Av Ingeborg Hellberg, Falkenberg. Sid 88.
 • Radiostationen i Grimeton blir byggnadsminne? Av Hans Bergfast, Falkenberg. Sid 93.
 • Tvätt med asklut. Av Margareta Johansson, Veddige. Sid 104.
 • Katarina i Nordmarken. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 108.
 • Julfest i Asige folkskola 1935. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 114.
 • Torvbrytning i Haka mosse. Av Karl Eriksson, Köinge. Sid 115.
 • En 102-åring berättar. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 120.
 • En mästare att bygga stenmurar. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 122.
 • Idrottsminnen från beteshagen. Av Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 126.
 • Hembygd och fåglar. Av Alrik Larsson, Falkenberg. Sid 131.
 • Heliga rum och levande museer. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 134.
 • Vaoran studiecerkel. Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Falkenberg). Sid 139.
 © Hallandsbygd 2019