Samlat innehåll 
Årg 1 (1959-1960)

 • Larsagården i ny miljö. Av Alrik Larsson. Sid. 3.
 • Ett halländskt snapphaneöde. Av Karl Andersson. Sid. 6.
 • Vår utpost i söder – Kvibille. Av Erik Bengtsson. Sid. 13.
 • Vår utpost i norr – Spannarp. Av J.A. Sid. 17
 • Om hunger och nödtid i mellersta Halland för 175 år sedan. Av Eug. A-N. Sid. 19.
 • På vårliga strövtåg i mellersta Halland. Av Björn Bauer. Sid. 23.
 • Ajöss mä Pyttebanan. Av Lasse i Ale. Sid. 29.


Årg 2  (1960-61)

 • Ängen. Av S. Henningsson. Sid. 5.
 • Vårt hembygdsarbete. Av Frithiof Bengtsson. Sid. 6.
 • Gelbgjuteriet i Köinge. Av Valter Johansson. Sid. 11.
 • Två Bondeson-brev. Återgivna av teol dr Bror Jansson. Sid 15.
 • Ortnamnen i Eftra socken. Av John Raning. Sid. 19.
 • Vår utpost i öster – Gunnarp. Av Bengt Bartilson. Sid. 25.
 • Ny väg genom Halland. Av Alrik Larsson. Sid. 29
 • Tillbaka. Av Alice Ljungström. Sid. 36.
 • Träskomakeri och andra hantverk i Krogsered. Av Johan Larsson. Sid. 37.
 • Vår utpost i väster – Morup. Av Hulda Andersson. Sid. 41.
 • Skogshushållning i Fagered. Av Torsten Bengtsson. Sid. 45.
 • Sommerstuer. Av Lasse i Ale. Sid. 48.


Årg. 3 (1961-62)

 • Friherre Bogislaw Klingspor. Av Margit Svensson. Sid 3
 • Hembygd (dikt). Av Frithiof Bengtsson. Sid 4
 • Vårt hembygdsarkiv. Av Margit Svensson. Sid 5
 • Kyrklig nyorganisation. Av Alrik Larsson. Sid 8
 • Severin Nilsson. Av Agnes Nyman Sid 12
 • Ur ett ”socknegilles” historia. Av Eugen Andersson. Sid 18
 • Sockenpresentation I: Årstad. Av E. Wahlberg. Sid 24
 • Sockenpresentation II: Sibbarp. Av Anders Andersson. Sid 28
 • En morupsfiskare berättar. Av Maj-Britt Bennheden. Sid 33
 • En framgångsrik laxfiskare. Av Jan Mellheden. Sid 35
 • Öströö – en traditionsrik hallandsgård. Av Alrik Larsson. Sid 39
 • En ”göteborgskörare”. Gustaf Karlsson. Sid 44
 • Gränsmärken i Gunnarp. Av Yngve Bengtsson. Sid 48
 • Ingenting e stort nåock. Av Lasse i Ale. Sid 49
 • Ett gammalt köpebrev. Av Torsten Bengtsson. Sid 51


Årg. 4  (1962-1963)

 • Att vårda Halland. Av Alrik Larsson. Sid 3
 • Gamla minnen från Spannarp. Av f riksdagsman Anders Pettersson, Dahl. Sid 10
 • Olof von Dahlin – en hallänning. Av kyrkoherde Arvid Hernlund, Vinberg. Sid 15
 • Svartrå. Av lantbr. Victor Zackrisson, Svartrå. Sid 18
 • Vindarnas och vipornas land. Av lärarinnan Linéa Bengtsson, Alfshög. Sid 22
 • Småfisket vid eftrakusten. Av Prosten Jahn Raning, Halmstad. Sid 24
 • Hjuleberg och dess historia. Av Alrik Larsson. Sid 28
 • Ätradalens medeltida stendopfuntar. Av teol. dr. Bror Jansson, Katrineberg. Sid 33
 • Yngeredsfors. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 39
 • Den käre hästen. Av Lasse i ale. Sid 46
 • Midsommarfirande i Vessige. Av W.W. Thomas Jr. Sid 48
 • Morups gästgivaregård på 1890-talet. Av fru Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 52
 • Sökarglädje. Av fru Sonja Henningson, Ullared. Sid 56
 • En julslakt. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 58
 • Vårt hembygdsarbete. Av Margit Svensson, Okome. Sid 60


Årg.5 (1963-1964) 

 • Hembygdsarbete hemma. Av Frithiof Bengtsson. Sid 3
 • Ett nytt museum i Falkenberg. Av museiförest. Anna Skantze, Falkenberg. Sid 9
 • Severin Nilsson-stugan invigd. Av Agnes Nyman, Asige. Sid 16
 • Vårdkasen på Lundby berg. Av Sven Gustavsson. Sid 18
 • Vacker stafsingegård bevaras. Av Alrik Larsson Sid 20
 • Torparepilog. Av Gustaf Karlsson. Sid22
 • Det gamla torpet. Av Anna Larsson. Sid 25
 • Egendomen Dahl. Av f. riksdagsman Anders Pettersson. Sid 26
 • Krogsered. Av John Larsson Sid 32
 • Slåtterängen. Av Margit Svensson. Sid 37
 • Skeppsbrott vid morupskusten. Av Maj-Britt Bennheden Sid. 40
 • Namn, bra namn. Av komminister Jonas Nilsson. Sid 46
 • Ullareds kommun. Av landstingsman Evald Karlsson. Sid 50
 • Dagsås inför järnvägsepoken. Av Ada Selvén. Sid 55
 • Vandring bland minnen. Av Märta Nilsson. Sid 59
 • Nils Petter Erlén. Av teol. dr. Bror Jansson. Sid. 62
 • Luk å annre ortter. Av Lasse i Ale. Sid. 66
 • För hembygdens gagn och trevnad. Av Alrik Larsson.  Sid 69


Årg. 6 (1964-1965)

 • Skall hembygdsrörelsen missionera! Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 3
 • Axtornaslaget – ett 400-årsminne. Av Sven Larsson, Askome. Sid 8
 • Några gamla kyrkoinventarier. Av rektor Bror Jansson, Horred Sid 14
 • Johan Kalén, hembygdsforskaren. Av Torsten Bengtsson, Fagered. Sid 18
 • Den bortglömda Ljungby-dräkten. Av Gullie Andersson, Ljungby. Sid 22
 • Att känna för hembygden. Av folkhögskollärare Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 25
 • Tvååkersprästen som var professor. Av riksdagsman Anders Pettersson, Dahl. Sid 30
 • Halland. Dikt. Av Elsa Nilsson, Morup. Sid 35
 • Vessige. Av Hjalmar Ekman, Vessige. Sid 36
 • Folkminnen och sägner från Sibbarp. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 41
 • Min halländska ängsbacke. Av Margit Svensson. Okome. Sid 45
 • Lindhults säteri. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 49
 • Solförmörkelsen. Av Fritiof Bengtsson, Askome. Sid 55
 • De gamla gästgivaregårdarna i Krogsered. Av Alice Ljungström. Sid 59
 • Hus och hem för 150 år sedan. Av. Alrik Larsson, Vinberg. Sid 63
 • Undantagskontrakt. Av rektor Bror Jansson. Sid 65
 • Mormonerna från Gällared. Av L.S. Andersson Sid. 66
 • Mjölkabekömmer. Av Lasse i Ale. Sid 68
 • Då Käre Far och klockaren fick åtrå till en stut. Av Anders Pettersson. Sid 70
 • Vårt hembygdsarbete 1964. Av Margit Svensson. Sid 72


Årg. 7 (1965-1966)

 • Anders Persson. In memoriam. Av Margit Svensson. Sid 3
 • Vårt hembygdsarv. Av Alrik Larsson. Sid 4
 • Hembygdsföreningarna och naturvården. Av Margit Svensson. Sid 5
 • Hembygdsrörelsen och bildningsarbetet. Av Alrik Larsson. Sid 7
 • Ett medeltida storföretag. Av Sven Larsson. Sid 12
 • Medeltida doppsko från Askome. Av Bror Jansson. Sid 18
 • Vinberg. Sockenpresentation 1. Av Alrik Larsson Sid 20
 • Herremansvälde i Halland. Av Eugen Andersson. Sid 27
 • Julseder fordom. Av Sonja Henningsson. Sid 33
 • Ett slåtteröl. Av Alice Ljungström. Sid 37
 • Susegården. Av Alrik Larsson. Sid 40
 • Som emigrant till U.S.A. Av Margit Svensson. Sid 44
 • Sockenstämmoptotokollen. Av Sven Larsson. Sid 47
 • Snusdosetillverkning i Gunnarp. Av Arvid L. Andersson Sid 51
 • Kolmilor i Sibbarp. Av Anders Andersson. Sid 55
 • Helsjö.Johan från Köinge. Av Bror Jansson. Sid 59
 • Tångkörning och flaggepengar. Av Sven Gustafsson. Sid 61
 • Gällared. Sockenpresentation II. Av Gustaf Karlsson. Sid 63
 • För 400 år sedan. Av Berta Nilsson. Sid. 68
 • En offersten i Vessige. Av Herman Lundsgårdh. Sid 71
 • Morupshumor. Av Maj-Britt Bennheden. Sid. 73
 • Rapsodi från Tvååker. Av Karl-Olof Andersson. Sid 77
 • För hadden vi gostont. Av Lasse i Ale. Sid 80
 • Rapporter från hembygdsföreningarna. Sid 83


Årg. 8  (1966-1967)

 • Inledningsord. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 3
 • Tjugoårigt samarbete. Av Margit Svensson, Okome. Sid 4
 • Vid tusenårig färdväg. Av Agnes, Nyman, Asige. Sid 9
 • Gamla hallandskyrkor. Av Bror Jansson. Helsjön. Sid 13
 • Barndomslandet. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 17
 • Byn. Dikt av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 20
 • Drängsered. Av Eugen Andersson, Drängsered. Sid 21
 • Alfshög. Av Linnéa Bengtsson, Stafsinge. Sid. 26
 • Fattigvård enligt 1847 års lag. Av Sven Larsson, Askome. Sid. 34
 • Munkagård. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 38
 • Två skåningar i Ljungby. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid. 42
 • Vandraren och blomman. Dikt av Erik Karlsson, Svartrå. Sid 45
 • Tvååker. Av Johan Svensson, Tvååker. Sid 46
 • Sommardag. Dikt av P.V. Sid 50
 • Då kvarnrättigheten var ett privilegium. Av Sven Larsson, Askome Sid 51
 • Träslövsläge. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 54
 • ”Bara ett fattighjon”. Av Ellen Wahlberg, Vinberg. Sid 59
 • Gällareds nya sockendräkt. Sid 65
 • Historier från Eftra-bygden. Av Karl Nilsson, Slöinge. Sid 66
 • En penningmakare i Köinge. Av Elin Johnsson, Köinge. Sid. 68
 • En försvunnen skogsby. Av Margit Svensson, Okome. Sid 72
 • En kalabalik i Krogsered. Av John Larsson, Krogsered. Sid 75
 • Tröskeverket. Av Lasse i Ale. Sid 81
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 82


Årgång 9 (1967-68)

 •  Minnesrunor. Av M.S. Sid 3
 • Vad är OFM?  Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 4
 • Nya arkeologiska fynd i Vessige. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 8
 • Halland i Norden . Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 14
 • Förhistorien till Falkenbergs järnväg. Av Sven Larsson, Askome. Sid 21
 • Heliga källor i mellersta Halland. Av Bror Jansson, Helsjön. Sid 28
 • När biskopen kom till Drängsered. Uppteckn. Av Gustaf Carlsson, Krogsered. Sid 32
 • Anholt. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 40
 • Möte med Svensk-Amerika. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 46
 • Köinge socken. Av Per Andersson, Köinge. Sid. 50
 • Kyrkohemmanet Lunden. Av John Larsson, Krogsered. Sid 56
 • En gammal prästgårds historia. Av Gustaf Carlsson, Gällared. Sid 61
 • Flygsand. Av Bertha Nilsson, Falkenberg. Sid 65
 • Om fåglarna där hemmavid. Av Margit Svensson, Okome. Sid 67
 • Klastorp. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 71
 • Kåssen. Av Margit Svensson, Okome. Sid 75
 • Svartrådalen dikt av Erik Karlsson Sid.76
 • Köra te höger. Av Lasse i Ale.  Sid. 77
 • Ramsjön. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 79
 • Folklivsarkivet i Varbergs museum. Av Bengt-Arne Persson. Sid 83
 • Så arbetar man i Gödestad. Av Eric Nilsson, Gödestad. Sid 86
 • Högtid i Palms stuga. Av Eric Bengtsson, Kvibille. Sid 88
 • Hembygdskretsens jubileum. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 90
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 94


Årgång 10 (1968-69)

 • Hallandsbygd 10 år. Sid 3
 • Håll bygden ren. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 5
 • Nödåren 1868-1869. Av Eugén Andersson, Drängsered. Sid 11
 • Gamla Katrineberg och hembygden. Av Ruben Fogelquist, Katrineberg. Sid 16
 • Okome. Av Margit Svensson, Okome. Sid 24
 • Törnblom – en märklig fageredspräst. Av Nils. Törnblom, Stockholm. Sid 29
 • En post- och PR-man från 1800-talet. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 36
 • En skola – en lärargärning i Årstad. Av Olov Wahlberg, Vinberg. Sid 41
 • AXA, skulptören från Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 46
 • Kring August Bondesons visbok. Av Bror Jansson, Medelplane. Sid 50
 • En lärare i Tvååker. Av Johan Svensson, Tvååker. Sid 53
 • Hellerup. Av Gullie Andersson, Ljungby. Sid 55
 • Fäderna. Dikt av P.V. Sid 60
 • Bonntölva. Av Fribeson. Sid 61
 • Till minnet av en dagsverkare. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 65
 • Mina kustfåglar. Av Edith Lindgren, Borås. Sid 68
 • Nackhälle berg. Av Jakob Andersson, Spannarp. Sid 71
 • Intryck från 1920-talets Alfshög. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 73
 • Emigrationsforskning. Av Torsten Bengtsson, Fagered. Sid 79
 • Från Okome till Gunnarp 1891. Av F.B. Sid 82
 • Härdgroparna vid Ringarekullen. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 85
 • En jordkällare i Kvibille. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 86
 • Väby spruthus. Av Per Johansson, Vessige. Sid 88
 • Snödroppen. Dikt av P.V. Sid 90
 • Daolia nyheter. Av Lasse i Ale. Sid 91
 • Vårt hembygdsarbete. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 93


Årgång 11 (1969-70)

 • Inför Naturvårdsåret 1970.  Av Frithiof  Bengtsson, Askome. Sid. 3.
 • Slå vakt om märgelhålorna!  Av  Alrik Larsson, Vinberg. Sid. 6.
 • Himlakronan i Vinberg.  Av Linéa  Bengtsson, Stafsinge.  Sid. 11.
 • I mellersta Halland. Upptecknat av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 31
 • Hallandsstaden i Florida. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 40.
 • Ett gammalt vägmärke i Klastorp. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 46.
 • Missväxtåren i mellersta Halland på 1780-talet.  Av Sven Larsson, Askome.  Sid 48.
 • Bössgård, en traditionsrik gård Okome. Av Margit Svensson, Okome.  Sid 54.
 • Poststationen i Bössgård. Av M. S.  sid 58.
 • En domarring i Kärreberg. Av Bror Jansson, Medelplana.  Sid 58.
 • Gunnarps marknad. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp.  Sid 59
 • O forna tiders marknader! Av Annie Holmqvist, Falkenberg.  Sid 63.
 • En svinaktig men sann historia. Av J.P.  Sid 66.
 • Om nöjet och nyttan av stadsvandringar. Av Anna Skantze.  Sid 68.
 • Strömma kvarnar. Av Jakob Andersson, Spannarp.  Sid 71.
 • Kulturhistorisk inventering i Morup. Av Maj-Britt Bennheden.  Sid 73.
 • En musikkväll på Kyrkebacka. Av Filip Pärson.  Sid 77.
 • Vessigebygd. Dikt av P. V.  Sid 81.
 • Ett familjedrama i Morup.  Upptecknat av Hallands Tidning.  Sid 82.
 • Kyrkoskogen Tornåsen. Av Eugen Andersson, Drängsered.  Sid 87.
 • Johan i Övrabjär berättar. Av M. J.  Sid 90.
 • Den kloke och förståndige fårgubben. Av Torsten Bengtsson, Fagered. Sid 93
 • Vandring. Dikt av Anna A. Svensåsen.  Sid 92.
 • Svärjare- Svens höna. Av Herman Lundsgård, Vessige.  Sid 95.
 • När Sofi fann höstsklockan. Av Margit Svensson, Okome.  Sid 96
 • En studieplan för hembygdsfolk. Sid 98.
 • Om vär å uvär. Av Lasse i Ale.  Sid 100.                                                                                         
 •  Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Anders Andersson, Sibbarp.  Sid102..


Årgång 12 (1970-71)

 • På komunblockens tröskel. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 3.
 • Fors, en gammal gård i Alfshög. Av C.G. Hellman, Falkenberg. Sid 7.
 • Anteckningar från Okome pastorat. Av Margit Svensson, Okome. Sid 12
 • Gödestad. Av Eric Andersson, Gödestad. Sid 17.
 • Båtmansminnen från Drängsered. Av Eugen Andersson, Drängsered. Sid 21.
 • Den stora mossen. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 28.
 • Åsarna. Dikt av Elsa Nilsson, Morup. Sid 32.
 • Biskogstorps kungsladugård. Av Eric Bengtsson, Kvibille. Sid 33.
 • Brandrotemästare snöplogfogdar. Av Sven Gustavssons, Eftra Sid 38,.
 • Tre halländska bildtavlor. Av Sture Andersson, Fritsla. Sid 42.
 • Gränsbygd vid sjön Fegen. Av Annie Crona, Fegen. Sid 45.
 • När nykterhetsrörelsen kom till Klastorp. Av Åke Carlsson-Träslöv. Sid 53.
 • 400-årig kvarnhistoria på Berte. Återgiven av Alrik Larsson. Sid 56.
 • Ett sockenbud för hundra år sedan. Av Johan  Svensson, Tvååker. Sid 62.
 • Hallandstugan i Slottsskogen. Av Edwin Jungland, Varberg. Sid 65.
 • Lantbrevbärare längesen. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 71.
 • Gästgivareminnen. Av Hjalmar Gustafsson, Krogsered. Sid 75.
 • Vessige gamla kyrka. Dikt  av P.V. Sid 78.
 • De sju liarna. Av Anders Svensson, Varberg. Sid 79.
 • Om spräckare-Petter. Av Gunnar Larsson,Vessigebro. Sid 81
 • Johan i Övrabjär berättar. Av M.J.  Sid 85.
 • Bydehistoriska studier. Av Gertrud och Else Larsson, Svartrå. Sid 86.
 • Granna fula å rälia. Av Lasse i Ale. Sid 90.
 • Väderkvarnar i Morup. Av Maj- Britt Bennheden, Morup. Sid 93.
 • Köregille på Fiskeläget. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 96.
 • Bara en annons. Av A. A .Sid 99
 • Naturvårdsdagen. Av M.B.B. Sid 100.
 • Vårt hembygdsdsarbete. Sammanställning av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 101.


Årgång 13 (1971-72)

 •  Hembygdskretsen ett kvarts sekel. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 3.
 • Skall vi blåsa på? Av Frithiof Bengtsson, Askome.  Sid 5.
 • Oktorpsgården på Skansen. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid 8.
 • Brudarnas krona i Elgås. Av Linèa Bengtsson, Stafsinge. Sid13.
 • John Chronschough lever! Av Eric Rasmusson, Lund. Sid 23.
 • På Bondesons tid. Dikt av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 26.
 • Naturvård i Älvsered. Av Bertil Andersson, Älvsered. Sid 27.
 • Några folkmusikanteckningar. Av John Helge Johansson,Tofta. Sid 30.
 • Frälsegårdarna i Askome.Av Sven Larsson, Askome.Sid 34.
 • Köinge marknad. Av Elin Johnsson, Köinge. Sid 38.
 • Grimeton. Av Ivar Karlsson, Grimeton. Sid 42.
 • Ur ett ödetorps historia. Av Herman Lundsgård, Vessige. Sid 46.
 • Rövarkulan vid Fors. Av Bror Jansson  Medelplana. Sid 49.
 • Snapphanar i mellersta Halland år 1676. Av Karl Andersson, Vessige. Sid 50.
 • Bortrationalisered kommun. Av Olof H. Andersson,Tvååker. Sid 55.
 • Vandring i Biskopstorps kronopark. Av Eric Bengtsson, Kvibille. Sid 58.
 • Ett dansställe i Klastorp. Av Åke Carlsson.Träslöv. Sid 63.
 • Vandring bland sommarblomster. Av Annie Holmqvist, Falkenberg Sid 66
 • Ett strävsamt liv. Av Herman Lundsgård,Vessige. Sid 69.
 • Då Ljungby fick kommunalstämmor. Av Arvid Johansson. Ljungby. Sid 70.
 • Ätradalen. Dikt av Einar Gadelii, Vessigebro. Sid 74.
 • Bland hallännningar i Borås. Av Valfrid Nilsson, Borås. Sid 75.
 • Sällan kaffe, brännvin vid behov. Av Eric Andersson, Gödestad. Sid 78.
 • Morups första lärarinna. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 83.
 • En vådlig händelse. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 89.
 • Om folkets ålder och sjukdomar. Av Margit Svensson, Okome. Sid 91.
 • Några glimtar från Skrea. Av Per Pettersson, Skrea.
 • Köra till skogs. Av John Persson, Gödestad. Sid 96                                                                   
 • Då Undars mosse torrlades. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 98.
 • Om laxfiske vid Nydala. Av Margit Svensson, Okome. Sid 103
 • Folklivsforskaren Johan Kalén . Av Torsten Bengtsson. Fagered. Sid 105.
 • Vaoran käre have. Av Lasse i Ale. Sid 107.
 • Falkenbersgs museum 1971. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 109.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 111.


Årgång 14 (1972--73)

 •  Mellan himmel och jord. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 3.
 • Enligt stadgarna! Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 5.
 • Glöm inte nykomlingen Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 7                                               
 • Hembygdsinventering i Falkenbergs kommun. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 11.
 • Morups Tånges fyr 130 år. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 21.
 • En märklig dräng från Drängsered. Av Eugén Andersson, Drängsered. Sid 24.
 • Bondeoffer. Av John Johansson, Gödestad. Sid 30,
 • Jordbrukets dag i Boberg 1917. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 34.
 • Kulturinsatser vid sekelskiftet. Av V.L.-t. Sid 39.
 • Vinberg och Olof von Dalin. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 42,
 • En tullkvarn i Gunnarp. Av Arvid L. Andersson,Gunnarp. Sid 46.
 • Valinge. Av Ingemar Svensson, Valinge. Sid 50, ( Ingvar? Se sid 50)                  
 • Ryska kapare i Värö 1789. Av Inga Bernander, Värö. Sid 53.
 • På vandring  i Köinge skogar. Av B. Oscar Boman, Köinge. Sid 57.
 • Tre försök till naturlyrik. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 62.
 • Källan i Borrås. Av Hugo Bengtsson, Tvååker. Sid 64.
 • Bonden som gick till Stockholm. Av Maj-Britt Bennheden, Morup.Sid 66.
 • Gammelgården i Gunarstorp. Av Carl Gustaf Hellman, Falkenberg. Sid 68.
 • Min barndoms strand. Av Hugo Benson, Linköing. Sid 73.
 • Jag minns en stuga. Av Märta Nilsson,Halmstad. Sid 78.                                                     
 • Marknadsdrama i Gunnarp. Av Karl Andersson, Vessige. Sid 81.
 • En gammal brudkista. Av Margit Svensson, Okome. Sid 83.
 • Historien om en gammal kista. Av Herman Lundsgård, Vessige. Sid 86.
 • Hur vi firade jul. Av Lisa Svensson, Köinge. Sid 88.
 • Skam grå och juleljuset. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 90.
 • Trollen Hakestads klitt. Av B. Oscar Boman, Köinge. Sid 93.
 • Postdiligenser i Halland. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid 96.
 • ”Rövarekulan” på Fors. Av Carl Gustaf Hellman, Falkenberg. Sid 100.
 • ” Sven Jönsson- illa skrivit” Av J.A. Bresell (+), Gällared. Sid 102.
 • En av de sista. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 104.
 • Sagan om Bocksten. Av Ivar Karlsson, Grimeton. Sid 106.
 • Om ja vore kommenalgobbe. Av Lasse i Ale .Sid 109.
 • Från hembygdsfolkets arbetsfält. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 111.


Årgång 15 (1973-74)

 • På August Bondesons dag. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 3.
 • Hembygdsmuseer och tröskverk. Av Alrik Larssson , Vinberg, Sid 8.
 • Furstliga besök i Värö. Av Inga Bernander, Värö.Sid 13.
 • Fest och marknad i Sjönevad. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 19.
 • En styvnackad tvååkersbonde. Av Ivar Larsson, Tvååker. Sid 24.
 • Skolminnen. Av Viktor Larsson, Svartrå. Sid 27.
 • Drängsereds kyrkklocor. Av Eugén Andersson, Drängsered. Sid 31.
 • Veckoräkningen i Sydsverige. Av Carl B. Johansson, Träslöv.Sid 34.
 • Kila rote - en del av Ätradalen, Av Sven Larsson,  Jönköping. Sid 36.
 • När kronobonden blev skattebonde. Av Margit Svensson, Okome. Sid 40.                                   
 • Sveriges enda gruva på granat. Av Gunnar Andreasson, Lund.Sid 41.
 • Kungsäter- en prolog .Av Å. B. Sid 46.
 • En föregångsman i Ljungby. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 50
 • Gottköpsaffär. Av J.P.  Sid 54.
 • Bonde i 1810 års by… Av John Johansson, Gödestad. Sid 55.
 • Den siste träskomakaren i Gunnarp. Av Arvid L Andersson, Gunnarp Sid 58.
 • Ett besök på Kungsgården Åskloster. Av Oscar Larsson, Åskloster Sid 61.
 • Näckforsen. Av P. V. Sid 63.
 • Halländsk horisont. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 64.
 • ”Med brand och snara”.Av Bodil Gyllenborg, Alfshög. Sid 68.
 • Den gamla kardevisan. Upptecknad av Carl B Johansson, Träslöv. Sid 73.
 • Ett sjuttiårsminne. Av Carl Erlandsson,   Falknberg. Sid 77.
 • Bröllopsbesvär. Av Ivar Larsson,Tvååker. Sid 79.
 • Tätört,klockgentiana och rosendunört.Av Hugo Bengtsson, Tvååker. Sid 82.
 • Näbb och klo. Dikt av Fritiof Bentsson, Vessigebro.Sid 84.-
 • Smålands-Pelle. Av Allan Nilsson, Torpa. Sid 85                                                                  
 • Den glömda ön. Av Carl B. Johansson,Träslöv. Sid 87.
 • Opptaeser och fläskakähra. V Ivar carlsson, Grimeton. Sid 88.
 • När Heberg hade ting. Av Alrik larsson, Vinberg. Sid 91.
 • När näcken spelade i Hornsjön. Av Hugo Bengtsson, Tvååker Sid 95.
 • Vidskepelse i Sibbarp på 1700-talet.Sid 96.
 • Desse förgrommade seffrer. Av Lassse i Ale. Sid 98.
 • Sägen från Stafsinge. Av M.- B.  B. Sid 100.                                                                                     
 • Museet i Falkenberg 1972-73. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 101.
 • Bengtesgårds äng. Av Sonja Axelsson,Morup. Sid 103.                                                    
 • Gamlestugan i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 106.
 • Vi upptäcker hembygden. Av Lennart Andersson, Spannarp. Sid 109.
 • Vårt hembygdsarbete. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 113.


Årgång 16 (1974-75)

 • Hembygdsrörelsen i nutid. Av Eric Andersson, Gödestad. Sid 3.
 • Tal vid slåttergille. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 5.
 • Så kom posten till Värö. Av Inga Bernander, Värö. Sid 10.
 • En utflykt till Kila Rote. Av Sven Larsson, Askome. Sid 17.
 • En ”rysare” från Slöinge. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid 26
 • Mejerirörelsen i Årstad. Av Sigfrid Johansson, Årstad. Sid 31.
 • ”Majestätsförbrytaren” i Drängsered. Av Euge´n Andersson, Drängsered. Sid 38.
 • En eldsjäl för folkmusiken. Av Arne H. Nilsson, Falkenberg. Sid 44.
 • Min hobby-släkt-och hembygdsforskning. Av Anders Espevik, Sundsvall. Sid 48.
 • En 50-årig flyghistoria. Sid 53.
 • Vägbygge och mjölkdistribution. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 56.
 • Vid frieri och bröllop. Av Gunnar Johansson, Karl Gustav. Sid 59.
 • När elkraften kom till bygden. Av Viktor Larsson, Svartrå. Sid 63.
 • Om skick och oskick vid kyrkbesök. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 67.
 • En gammal husgrund. Dikt av Per Johansson, Vessige. Sid 70.
 • Torgdagen i Krogsered. Av Johan Larsson, Krogsered. Sid 71.
 • Ljungbykretsens diskussionsförening. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 75.
 • Bland utvandrare i Amerika. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 82.
 • Tuppen i ABC-boken. Av Annie Holmquist, Falkenberg. Sid 88.
 • Torgminnen från Varberg. Av John Persson, Gödestad. Sid 90.
 • En berättare från Lindberg. Sid 93.
 • En historisk arbetsdag. Av John Johansson, Gödestad. Sid 96
 • En sägen från Vessige. Av Per Johansson, Vessige. Sid 101.
 • Vandring genom Asige. Av Svea Nilsson, Asige. Sid 103.
 • Oxvrålet. Av Bertil Andersson, Älvsered. Sid 105.
 • En metod att fånga fisk. Av Hugo Bengtsson, Tvååker. Sid 107.
 • Gamla ting berättar. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 108.
 • Småbrukaren som körde med kor. Av Lennart Andersson, Spannarp. Sid 110.
 • Den goe mjölken. Av Lasse i Ale. Sid 113.
 • Museet i Falkenberg 1973-1974. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 115.
 • Vårt Hembygdsarbete. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 119.


Årg 17 (1975-76)

 • Torp och torparminnen. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 3.
 • Kronoskattehemmanet Herting. Av Ernst Walerius, Göteborg. Sid 6.
 • Prosten Kamp – en lärd prästman i Slöinge. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid 18.
 • Röde hanens härjningar i Värö pastorat. Av Inga Bernander, Värö. Sid 24.
 • Flottningsminnen från Gunnarp. Av Otto Håkansson, Gunnarp. Sid 29.
 • Två tidningsjubiléer i Falkenberg. Av Sven Larsson, Askome. Sid 33.
 • Människor med övernaturlig förmåga. Av G Johansson, Karl Gustav. Sid 40.
 • En stenarbetare i Vessige. Av Per Johansson, Vessige. Sid 49.
 • Vendelsö. Av Torsten Andersson, Vinberg. Sid 51.
 • Hembygdsdikter. Av Jacob Bjärsdal, Spannarp. Sid 55.
 • Sockenhantverkare i gågna tider. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 60.
 • Bovete – grödan som försvann. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 64.
 • Saga och tradition i Abild. Av Margit Jörgensen, Abild. Sid 68.
 • Tankar kring en gammal gravskrift. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid 71.
 • Stenarna där barn jag lekt. Av Möllenberg. Sid 76.
 • Ryggorna med omgivningar. Av Oskar Larsson, Ås. Sid 79.
 • Emigration från Derome under 1800-talet. Av Lars Erik Antonsson, Ås. Sid 83.
 • Det var en gång en hallandsgård. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 85.
 • Sockendräkt och mässingskruka. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 89.
 • Gamla tiders bränslebekymmer. Av Georg Karlsson, Asige. Sid 93.
 • Torpare och backstusittarei Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 95.
 • Växtfärgning i Krogsered. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 104.
 • Tidsfördriv på 40-talet. Av Älvan Nilsson, Svartrå. Sid 106.
 • Sannagård och dess historia. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 108.
 • Pachasia om Smörkölla i Östra Derome. Av Olas Joan. Sid 115.
 • Hallänningar i Sjuhäradsbygden. Av Valfrid Nilsson, Borås. Sid 116.
 • Dagboksblad i augusti. Av Sonja Axelsson, Morup. Sid 118.
 • Skogssjön. Av Per Johansson, Vessige. Sid 124.
 • Tjycka å skrinna. Av Lasse i Ale. Sid 125.


Årgång 18 (1976-77)

 • H. Redaktionskommitte´n. Sid 3.
 • ”Det stod i tidningen”. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 4.
 • Hembygden. Dikt av Artur Stehr. Sid 9.
 • Om halländska åkerbruket. Av B. F. de Charlier, Asige. Sid 10.
 • Fromhet i västgötabygd. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 19.
 • Flyttningsrörelser före emigrationen. Av Sven Larsson, Askome. Sid 26.
 • Brusewitz hallandsresa 1864. Av Annie Holmqvist, Falkenberg. Sid 31.
 • Om födelse och död. Av Gunnar Johansson, Karl Gustav. Sid 34.
 • Begravningsseder förr och nu. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 38.
 • Emigrantbrev hos ”Arves” i Skällåkra. Av Inga Bernander, Värö. Sid 43.
 • Nybygge under tvång. Av Johansson, Gödestad. Sid 51.
 • Läkare med förhinder. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid. 57.
 • Gruvdrift i Derome med omnejd. Av Johan Nilsson, Derome. Sid 65.
 • Förste traktorn på Hjuleberg. Av Karl Bengtsson, Abild. Sid 68.
 • August i Kyrkehåla. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 71.
 • Bron där ingen fick dansa. Av Per Johansson, Vessige. Sid 75.
 • Minne från hembygden. Av Emil Andersson, Träslöv. Sid 78.
 • Björkholmen i Veddige. Av Karl Martinsson, Veddige. Sid 84.
 • Tankar kring en gammal ek. Av Lars Svensson, Spannarp. Sid 88.
 • Bratthuset. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 91.
 • Torpet. Dikt av Per Johansson, Vessige. Sid 96.
 • Kyrkohemmanet Sandhult. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 97.
 • Hårda regler för morupsborna 1817. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 101.
 • Skattebesvär. Av Carl B Johansson, Träslöv. Sid 104.
 • När råkan var delikatess. Av Torsten Andersson, Vinberg. Sid 106.
 • En postbärare i Vinberg. Sammanställt av A. L. Sid 108.
 • Gamla ting. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 111.
 • Amerikaresan. Av Klara Johansson, Stamnared. Sid 115.
 • Min syn på Halland. Av Älvan Nilsson, Svartrå. Sid 118.
 • Skällinge marknad. Av Ester Berntsson, Skällinge. Sid 120.
 • Sjönevads borg. Av Per Johansson, Vessige. Sid 122.
 • Miljö å trevvne. Av Lasse i Ale. Sid 124.
 • Museet i Falkenberg 1975-76. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 126.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställt av Rune Axelsson, Morup. Sid 128.

 

 Årgång 19 (1977-1978)

 • Tv. Redaktionskommitte´n. Sid 3
 • Att färdas och mötas. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 4.
 • Hembygdens som utgångspunkt. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 8.
 • Reseminnen från Amerika. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 11.
 • När nykterhetsrörelsen kom till byn. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 18.
 • Veddige, Ås och Sällstorp år 1729. Av Herbert Johansson, Sällstorp. Sid 23.
 • Två annorlunda prästmän. Av Ivar Nehlmark, Göteborg. Sid 30.
 • Dansbanestriden i Ramnared. Av Eugen Andersson, Drängsered. Sid 38.
 • Gamla tider i Hunnestad. Av Kerstin Andersson, Hunnestad. Sid 41.
 • Från barndomens smedjebacke. Av Sonja Axelsson, Morup. Sid 46.
 • Amerikaklockan. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 50.
 • Claes i Normanstorp. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid 53.
 • ”Karlsa Augusta” i Morups Gamlestuga. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 58.
 • Till minne av min Far. Av Anna-Fina Wahlin, Gällared. Sid 62.
 • Mejeri och tvättstuga i Folkared. Av Bengt Bengtsson, Sibbarp. Sid 64.
 • Skräddare-Lena i Hunnestad. Av Jenny Andersson, Hunnestad. Sid 66.
 • Stendahl med ”påken” i Askome. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 68.
 • Karl-Johans eller Smens. Av Margareta Johansson, Valinge. Sid 72.
 • Hembygd och fåglar. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 75.
 • När goda råd var billiga. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 82.
 • Linet och dess beredning. Av Anna Johansson, Eftra. Sid 84.
 • Präster som historieskrivare. Av Alvar Svensson, Grimeton. Sid 86.
 • Slåttergille. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 88.
 • Minnesdagar i Allbergs by. Av Liss-Olov Jonsson, Årstad. Sid 91.
 • Släne by i Skällinge. Av J. S. Sid 94.
 • Torpvandring i Attorp. Av Allan Nilsson, Lindberga. Sid 96.
 • Naur ja föllde förti aur. Av Liss-Olov Jonsson Årstad. Sid 97.
 • De bara regnar å regnar. Av Lasse i Ale. Sid 98.
 • Att få en hembygdsgård. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 100.
 • På jakt efter hembygden Slöinge. Av Karl-Wilhelm Rohlin, Slöinge. Sid 102.
 • Museet i Falkenberg. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 104.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Rune Axelsson, Morup. Sid 106.

 

Årgång 20 (1978-1979)

 • Gemenskap. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 3.
 • Tjugo år med Hallandsbygd. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 6.
 • Halländsk byggnadskultur. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 10.
 • Olof von Dahlin-hallänningen. Av Bo Walli, Vessigebro. Sid 20.
 • Väderleksrapport. Av John Johansson, Gödestad. Sid 32.
 • Återblick på Ätrans samhälle. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 40.
 • Hästarna på Tollastorp. Av Thorsten Andersson, Asige. Sid 47.
 • Carl Ifvarsson och folkhögskolan. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 51.
 • Konsulns hage i Ramnared. Av Eugen Andersson, Drängsered. Sid 56.
 • Än finns spår efter Varberg-Ätrans järnväg. Av Sven Larsson, Askome. Sid 59.
 • Tjuven Jon Ring i Stråvalla. Av Inga Bernander, Malmö. Sid 65.
 • Något från Tvååkersbygden. Av Olof H Andersson, Tvååker. Sid 71.
 • Kvarnhistoria vid Viskan. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 74.
 • Ekbacken genom tiderna. Av Anna Kristina Emanuelsson, Veddige. Sid 77.
 • Åldrings-och fattigvård. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 78.
 • Minnen från första världskriget. Av Sigfrid Johansson, Årstad. Sid 84.
 • Eftra sparbank. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 88.
 • Bonde, samlare och hembygdsvän. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 91.
 • Från sekelskiftets skola i Slöinge. Av John Ingemarsson, Falkenberg. Sid 95.
 • Rödakorsarbete i Vessigebro. Av Axel Wattsgård, Alfshög. Sid 101.
 • Skolbekymmer i Ås på 1800-talet. Av Johan Nilsson, Ås. Sid 104.
 • Vatten. Av  Sonja Axelsson, Morup. Sid 107.
 •  Minnen och låtar. Av Anna-Fina Wahlin, Gällared. Sid 109.
 • Om fårskötsel på 1800-talet. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 114.
 • Gästgivarehistorier. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 121.
 • Den gamle soldaten berättar. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 124.
 • Mor berättar. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 127.
 • Rotebåtsman Kämpe. Av Ture Andersson, Krogsered. Sid 129.
 • Minnen kring en gravhög. Inga Jönsson, Alfshög. Sid 130.
 • Sägen och verklighet. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 132.
 • Stenhuggeri i Hunnestad. Av Gösta Jörnås, Varberg. Sid 134.
 • Två minnesbilder. Av Herman Lundsgård, Vessige. Sid 136.
 • Vaoran skoadonge. Av Lasse i Ale. Sid 138.
 • Skrea har fått hembygdsgård. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 140.
 • Om sockenmagasin. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid 144.
 • Museet i Falkenberg 1978. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 146.
 • Vårt hembygdsarbete sammanställning av Rune Axelsson, Morup. Sid 148.

 

Årgång 21 (1979-1980)

 •  Ett nytt decennium. Av Redaktionskommitte´n. Sid 3.
 • Hembygdsföreningen och biblioteket. Av Herbert Johansson, Veddige. Sid 4.
 • Askome kyrka 200 år. Av Sven Larsson, Askome. Sid 7.
 • Kungsladugården Lindhov. Av Henrik Jern, Varberg. Sid 15.
 • Folkhögskolan och bygden. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 20.
 • Veddige samhälle under 100 år. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 26.
 • På vandring i Asige-bygden. Av Thorsten Andersson, Asige. Sid 30.
 • Radiostationen i Grimeton. Av John Johansson, Gödestad. Sid 35.
 • Kyrklig hembygdsvård. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 40.
 • Folkdräkt-på modet. Av Sonya Eriksson, Årstad. Sid 44.
 • Ett brobygge vid sekelskiftet. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 47.
 • Förbindelser mellan Morup och Anholt. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 54.
 • Så stiger de fram ur minnenas dunkel. Av Olof H Andersson, Tvååker. Sid 59.
 • Riksspelemannen Nils Bengtsson, Paradis. Av Anders Karlsson, Ås. Sid 70.
 • Småhaga i mitt hjärta. Av Birgitta Wireén, Slöinge. Sid 72.
 • Folkskolläraren Lundqvist i Askome. Av John Larsson, Askome. Sid 76.
 • De gamla berättar. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 79.
 • Några kulturväxter. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 83.
 • Hembygdsminnen från Svartrå. Av Lisa Svensson, Köinge. Sid 87.
 • Båtsmän och båtmanstorp i Ås. Av Johan Nilsson m.fl., Ås. Sid 91.
 • Ordspråk och ordstäv från Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 96.
 • En kraftkarl i Valinge. Av Ingvar Bengtsson, Valinge. Sid 99.
 • Skatt å kvarn och mölleström. Av Anders Svensson, Varberg. Sid 102.
 • Vid en gammal gravsten. Av Valfrid Nilsson, Borås. Sid 106.
 • Packadamm-kåseri kring ett ortsnamn. Av Inga Bernander, Malmö. Sid 108.
 • Vadstället vid Grågåseön. Av Folke Svensson, Falkenberg. Sid 112.
 • Till minnet av min morfar. Av Eric Andersson, Hunnestad. Sid 114.
 • Resesång. Av Johan Ander Carlsson, Gällared. Sid 117.
 • Stu-Aron och ”Bränningarna”. Av Åke Svensson, Sibbarp. Sid 122.
 • Så berättade Mor. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 124.
 • Gamla original i Skällinge. Av G Johansson o. A Nilsson, Skällinge. Sid 126.
 • De talande slipena. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid 128.
 • Min nämste gaurboa. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 130.
 • Nya hus älla bar backe. Av Lasse i Ale. Sid 132
 • Museet i Falkenberg. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 135.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Rune Axelsson, Morup. Sid 137.

 

Årg 22  (1980-81)

 • Brobyggen. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 4.
 • En liten järnvägs historia. Av John Johansson, Gödestad. Sid 7.
 • Vårt Ansvar för barnen. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 16.
 • Som dräng i Eftra sommaren 1920. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 20.
 • Stafsinge livräddningsstation. Av Gösta Andersson, Stafsinge. Sid 27.
 • Minnen från hembygdsdagar i Okome. Av Gunhild Johansson, Okome. Sid 32.
 • Original från Tvååkersbygden. Av Olof H Andersson, Tvååker. Sid 35.
 • När spanska sjukan härjade. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 41.
 • Från Viskan till Churchillfloden. Av Inga Bernander, Malmö. Sid 44.
 • Ett vägbygge i Abild 1888-1891. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 48.
 • Sigurds ättehög i Stafsinge. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 54.
 • Vad Klastorps byamän beslutade år 1837. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 56.
 • Böcker och människor. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 60.
 • Norby i Spannarps socken. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 64.
 • Ur en äldre kyrkbok. Av Folke Svensson, Falkenberg. Sid 66
 • Restaurering av Ås kyrka. Av Johan Nilsson m fl, Ås. Sid 69.
 • En stadsresa i gamla tider. Av Eric Andersson, Hunnestad. Sid 72.
 • Släktbilder från Gällared. Valfrid Nilsson, Borås. Sid 74.
 • För en tryggad ålderdom. Av Jenny Andersson, Hunnestad. Sid 77.
 • De svåra nödåren 1868-1869. Av Carin Svensson, Vinberg. Sid 78.
 • Sven Speleman. Av Anna-Fina Wallin, Gällared. Sid 80.
 • ”Buarns”, ett torp i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 82.
 • Jordskalv i Halland. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 85.
 • Torparminnen från Gunnarp. Av Arvid L Andersson, Gunnarp. Sid 88.
 • Gå i småskolan. Av Thorsten Andersson, Asige. Sid 94.
 • Tröskverk och tröskning förr i tiden. Av Johan Carlsson, Vessige. Sid 99.
 • Att färdas. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid 102.
 • Växter och djur i trädgårdsnatur. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 106.
 • I skymningen. Av Bertil Andersson, Älvsered. Sid 112.
 • S:t Laurentii kyrkas restaurering. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 113.
 • Vid den gamla kvarnen. Av Karl Johansson, Veddige. Sid 115.
 • Ett hjorthorn som hälsomedel. Av Folke Svensson, Falkenberg. Sid 120.
 • Lysdukar. Av Sonja Axelsson, Morup. Sid 122.
 • Spettkakebak. Av Ingegerd Ingemansson, Slöinge. Sid 125.
 • Att vara samlare. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 127.
 • Två byar i Slöinge. Av Alice Johansson och Ida Carlsson. Sid 130.
 • Sötebrösda i Ale. Av Lasse i Ale. Sid 133.
 • Falkenbergs museum 1980. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 135.
 • En torpvandring i Lindberg. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid 137.
 • Vårt hembygdsarbete. Rune Axelsson, Morup. Sid 143.


Årg 23  (1981-82)

 • Slå vakt om våra ortnamn. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 4.
 • Ett ouppfört hus i Varberg. Av Henrik Jern, Varberg. Sid 7.
 • Västerut från Fastarp. Av Filip Pärson. Sid 16.
 • Kyrkogårdskultur på 20-talet. Av Karl-Wilhelm Rohlin, Slöinge. Sid 24.
 • Bröllop i dagarna tre. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 28.
 • Några minnen från Rya skola. Av Erik Nilsson, Krogsered. Sid 35.
 • Karlarna berättar. Av Thorsten Andersson, Asige. Sid 38.
 • Spannarpsminnen. Av Daniel Arvidsson, Slöinge. Sid 44.
 • Hultahage i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 47.
 • Om träd och skogar i Värö. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 53.
 • Skogstorps väderkvarn. Av Gösta Andersson, Stafsinge. Sid 56.
 • Odla jord. Av Åke Svensson, Sibbarp. Sid 59.
 • Nybonna gårdsarkiv. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 62.
 • Laga skifte i Årnäs 1926-27. Av Anders Karlsson, Ås. Sid 66.
 • Granhuset och dess historia. Av Arvid L Andersson, Gunnarp. Sid 68.
 • Gårdar och folk i Stafsinge-Morup. Av Anders Espeby, Sundsvall. Sid 73.
 • En släktgård i Abild. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 77.
 • Farfar friköpte gården. Av Olle Johansson, Grimeton. Sid 81.
 • Björkarna på Gällareds kyrkotorn. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid 85.
 • Från skola till församlingshem. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 88.
 • Ett sommarmöte i Eftra 1921. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 92.
 • Vessige. Av Märta Nilsson, Halmstad. Sid 94.
 • Elva barn och elva tunnland. Av Åke Carlson, Träslöv. Sid 96.
 • Ur landshövdingars berättelser. Av Östen Axelsson, Lindome. Sid 99.
 • Torsa-Karl och skogen i Skärte. Av Harry Johansson, Rolfstorp. Sid 102.
 • Slättelynga – en by i Asige. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 104.
 • Vid havets blåa bölja. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 107.
 • Ett tröskeminne. Av Johan Nilsson, Ås. Sid 111.
 • Sista tröskemödet. Av Sven-Erik Johansson, Årstad. Sid 113.
 • De små stugornas folk. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 114.
 • Dägernas Augustes. Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 118.
 • Bakåtblick. Av Sonja Henningsson, Fagered. Sid 120.
 • Kyrklig makt och annan tro. Av Anders Svensson, Varberg. Sid 123.
 • Skader å andra fula. Av Lasse i Ale. Sid 127.
 • Vid hembygdsstugan. Av Alice Magnusson, Skällinge. Sid 129.
 • Falkenbergs museum 1981. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 130.
 • Vårt hembygdsarbete. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 133.


Årg 24  (1982-83)

 • Hembygdsrörelsen i tiden. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid 4.
 • Vårt århundrade i Halland. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 6
 • Sätesgårdar i Veddige socken. Av Henrik Jern, Varberg. Sid 10.
 • Morup först på hönsmarknaden. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 20.
 • Kvinnors hårda lott. Av Jarl-Erik Gustavsson, Nösslinge. Sid 28.
 • Bengt Wänberg och en klocka. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 33.
 • När ollonborrarna var landsplåga. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 37.
 • Storbröllop och flyttegille. Av John Johansson, Gödestad. Sid 43.
 • När det flottades timmer i Viskan. Av Karl Johansson, Veddige. Sid 49.
 • Naturnamn längs Eftra-stranden. Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid 57.
 • Axplock om Övrarps by. Av Arvid L Andersson, Gunnarp. Sid 62.
 • Torstorp och Bexells ”talande stenar”. Av Olle Johansson, Grimeton. Sid 66.
 • Mat och dryck på 1600-1700-talet. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 70.
 • Ett krigsminne i Skällinge. Av Sören Andersen, Oskarström. Sid 73.
 • Posten i Årstad och Heberg. Av Gösta Haraldsson, Årstad. Sid 75.
 • Fornminnen i Vessige. Av Märta Nilsson, Halmstad. Sid 77.
 • Ett kvarnbygge i Morup 1844. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 79.
 • En tångstrid i Lindberg. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid 83.
 • Som sommarbarn i Ljungby år 1914. Av Karl Österström, Göteborg. Sid 88.
 • En personlighet. Av Ruben Fågelquist, Alfshög. Sid 93.
 • Från armod till välstånd. Av Nils M Johansson, Vinberg. Sid 99.
 • Minnen från en vägsyn. Av Karl-Wilhelm Rohlin, Slöinge. Sid 101.
 • En pratstund på Ekekullen. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 104.
 • Ängsslåtter i Borgared för 50 år sedan. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 106.
 • Fär femti aur sen – hår va de dau? Av Åke Svensson, Sibbarp. Sid 110.
 • Minnen och hågkomster kring en väg. Av Eric Andersson, Hunnestad. Sid 112.
 • Eftra Bergagård. Av Sven Gustavsson, Eftra. Sid 114.
 • Minnesbilder hemifrån. Av Sonja Axelsson, Morup. Sid 116.
 • Barndomsminnen från Stamnared. Av Oskar Johansson, Sällstorp. Sid 121.
 • Syngarehåla. Av David Johansson, Skällinge. Sid 125.
 • Glimtar från en pojkes uppväxttid. Av Gunnar Larsson, Spannarp. Sid 127.
 • Barn i bondeby. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 132.
 • Vårhälsning vid majbål i Skrea. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 136.
 • Öpptaesa å gullkråga. Av Lasse i Ale. Sid 138.
 • Falkenbergs museum 1982. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 141.
 • Tack till hembygdskretsen. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 144.


Årg 25  (1983-1984)

 • Hallandsbygd 25 år. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 3.
 • Antavlan och hembygden. Av Jacob Bjärsdal, Spannarp. Sid 7.
 • Funderingar kring en karta. Av Nils Nordqvist, Göteborg. Sid 15.
 • Milstolparna i vår bygd. Av Gösta Andersson, Stafsinge. Sid 21.
 • Ortnamnen i Vinberg. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 26.
 • Ryggåsstugan i Fullsbäcken. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 31.
 • Slaget om Halmstad 1563. Av S. Andersen / H. Hansson, Oskarström. Sid 35.
 • En romantisk båtsman i Värö. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 39.
 • Det var så torpet kom till. Av Hanna Bengtsson, Sibbarp. Sid 44.
 • Rånet på Gödestads stom. Av John Johansson, Gödestad. Sid 47.
 • Tragiskt 80-årsminne. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 52.
 • Sockenstämma i Lindberg. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid 56.
 • Karingens. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 58.
 • Sågverksindustrin i Fegen. Av Bernt Andersson, Gunnarp. Sid 62.
 • Handelsbod på 1890-talet. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid 65.
 • Barnmorskan Charlotta Boman. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 67.
 • En smedmästare i Träslöv. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 72.
 • Så minns jag min far. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 81.
 • Som Mor Bina berättade. Av Astrid bengtsson, Slöinge. Sid 89.
 • Barndomsminne från Eftra. Av Anders Johansson, Eftra. Sid 91.
 • Nyodling i Årnäs. Av Anders Karlsson, Ås. Sid 95.
 • Religiösa inslag i hemmen. Av Ruben Fågelquist, Alfshög. Sid 98.
 • Julminnen. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 100.
 • När Svarte-Petters August kom. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 105.
 • Människor kring Vitabergsvägen. Av Inga Fredriksson-Brant, Eftra. Sid 110.
 • Drängtjänst på tjugotalet. Av Torsten Lundin, Köinge. Sid 114.
 • Stuten. Av David Johansson / Allan Nilsson, Skällinge. Sid 117.
 • Låset i Grimmareds kyrka. Av Solveig Ivarsson, Kungsäter. Sid 119.
 • Vad säga de fredliga vårdar? Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 121.
 • Danabäcks sten lokaliserad. Av Bertil Karlsjö, Halmstad. Sid 126.
 • Hembygdens torp. Av Helge Andersson, Alfshög. Sid 130.
 • Nötlekar från Gällared-Fagered. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 131.
 • Ur minnenas gömmor. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 133.
 • En hembygdsförening i tiden. Av Lena Wallgren, Nösslinge. Sid 135.
 • Konstia tier. Av Lasse i Ale. Sid 138.
 • Falkenbergs museum 1982-1983. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 141.


Årg 26 (1984-1985)

 • Hembygdens år. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid 4.
 • Vill vi minnas de bortgångna kära? Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 7.
 • Sockenapoteket. Av Nils Nordqvist, Grimeton. Sid. 11.
 • Slaget vid Axtorna 1565. Av Hans Hansson/Sören Andersen, Oskarström. Sid. 14.
 • Mäktiga män och kvinnor i Ätrans dalgång. Av Sven Larsson, Askome. Sid. 19.
 • Kyrkliga beslut i Alfshög. Av Axel Wattsgård, Alfshög. Sid. 27.
 • Kalvhults gård i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid. 35.
 • Som barn på 1860-talet. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid. 40.
 • En kyrkfärd med efterräkningar. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid. 46.
 • En människas dagar. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid. 49.
 • Undantagskontrakt till Staffens. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 61
 • Min barndoms handelsbod. Av Ernst Johansson, Gunnarp. Sid. 67.
 • Som sommarbarn i Gunnarp. Av Gurli Andersson, Göteborg. Sid. 70.
 • Minnen från första världskrigets dagar. Av Anders Johansson, Eftra. Sid. 77.
 • Barndomsminnen. Av Carin Svensson, Vinberg. Sid. 84.
 • Velocipedanter. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 86.
 • Gunlereds skola. Av Johan Skärsäter, Gällared. Sid. 89.
 • Skogsplantering i Lindberga. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid. 92.
 • Vandring till Lönehöga. Av Margareta Johansson, Veddige. Sid. 94.
 • Livet på Hunnestads allmänning. Av Lars Svensson, Spannarp. Sid. 96.
 • Stenkrossföreningen i Träslöv. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid. 102.
 • Ett julminne från seklets början. Av Sonja Axelsson, Morup. Sid. 106.
 • Så minns jag Farmor. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid. 110
 • Stortvätt på 20-talet. Av Brita Karlsson, Slöinge. Sid. 111.
 • Gamla tidningar berättar. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid. 113.
 • Tröskning och rishämtning. Av Anna Johansson, Falkenberg. Sid. 118.
 • Sol över Hjärtaredssjön. Av Erik Carlsson, Ullared. Sid. 122.
 • Brev berättar. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid. 125.
 • Kontrollassistenten berättar. Av a. Nilsson/D. Johansson, Skällinge. Sid. 129.
 • När stenhuggarna kom till byn. Av Verner Ranhed, Getinge. Sid. 132.
 • De sista ”leastabbarna”. Av John Persson, Gödestad. Sid. 135.
 • Trollbundna i Gammelgården. Av Nils Rolf, Spannnarp. Sid. 137.
 • När katten regerar. Av Lasse i Ale. Sid. 139.
 • Lindhults smedja. Av Rune Axelsson, Morup. Sid. 142.
 • Nösslinge-litet men brett. Av Gert Andersson, Nösslinge. Sid. 145.
 • Falkenbergs museum. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid. 147.


Årg 27 (1985-1986)

 • Halland. Av Johan Hedman, Falkenberg. Sid. 3.
 • Det finns mycket att slå vakt om. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 4.
 • Knut Porse. Av Å. Wiberg / S. Andersen, Oskarström. Sid. 10.
 • Räddning vid brand i Rolfstorp. Av Bror Jansson, Halmstad. Sid. 16.
 • Svenska hjälptrupper i Danmark. Av Edvard Andersen, Fåborg DK. Sid 19.
 • Varbergsbilder från Norden 1940-45. Av Bo Walli, Alfshög. Sid. 23.
 • August Bondesons kusinbrev. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid. 34.
 • Med mudderpråm på Himleån. Av John Johansson, Gödestad. Sid. 39.
 • Den svåra sommaren 1784. Av Sven Larsson, Askome. Sid. 53.
 • Misstänkt för lönnliga gärningar. Av Margit Jörgensen, Abild. Sid. 58.
 • På farmors mors tid. Av Sture Bengtsson, Tvååker. Sid. 62.
 • Som ”vaktepåg” på 1870-talet. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid. 64.
 • Bruten trolovning. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid. 69.
 • Mordet i Sjönevads gästgivaregård. Av Nils G Stenström, Göteborg. Sid. 70.
 • På Varbergs station 1895. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid. 74.
 • När bilen kom. Av Arvid Andersson, Ränneslöv. Sid. 77.
 • Matilda Thorsdotter. Av Anna Andersson, Falkenberg. Sid. 80.
 • Ett försvunnet torp i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 83.
 • Två levnadsöden. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 87.
 • Isaks-Karoline-Johannes. Av Otto Håkansson, Gunnarp. Sid. 91.
 • Johanna i kyrkan. Av Dagny Larsson, Svartrå. Sid. 93.
 • När Alfshögs gamla kyrka revs. Av Bror Jansson, Halmstad. Sid. 97.
 • Ett ovanligt dop. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid. 100.
 • Skatten i kyrktornet. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid. 101.
 • Stormens granar. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid. 106.
 • Den gamle ”flöttedan”. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid. 111.
 • Om väder och annat. Av Liss Olov Johnsson, Årstad. Sid. 114.
 • Att bygga med sten. Av Arvid L Andersson, Gunnarp. Sid. 117.
 • Himle mejeriförening. Av Jacob Jacobsson, Spannarp. Sid. 120.
 • Lanthandel i Hunnestad. Av Eric Andersson, Hunnestad. Sid. 124.
 • Kring Suseån. Av Erland Andersson, Vinberg. Sid. 126.
 • Växter kan ge hälsa. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid. 129.
 • Från grammofonens barndom. Av Gottfrida Ljungström, Horred. Sid. 130.
 • En resa i 30-talets Halland. Av Bengt Bengtsson, Sibbarp. Sid. 133.
 • En marknadsresa till Falkenberg. Av Nils Cullsjö, Okome. Sid. 137.
 • Koer älla inte koer. Av Lasse i Ale. Sid. 139.
 • Falkenbergs museum 1985. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid. 141.


Årg 28 (1986-1987)

 • Vår föränderliga hembygdskrets. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid. 4.
 • Än lever föreläsningen. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid. 8.
 • Hembygden och kartan. Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid. 12.
 • Löfgren från Crimson Creek. Av Sven Larsson, Askome. Sid. 17.
 • Beredskapsminnen. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid. 22.
 • Torpinventering i Köinge. Av Margit Gustavsson, Ljungby. Sid. 27.
 • Minne från en banvaktsstuga. Av Carl Bengtsson, Malmö. Sid. 31.
 • Fattigvård i Asige. Av John Persson, Asige. Sid. 39.
 • Socialvård i Gödestad 1867. Av John Persson, Gödestad. Sid. 44
 • Hundraåriga amerikabrev. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid. 45.
 • Ett gulnat släktdokument. Av Bo Walli, Vessigebro. Sid. 51.
 • Kandidaten. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid. 55.
 • Ett penningfynd i Abild. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid. 61.
 • En originell skollärare i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 66.
 • Som gåsavakt och handelsman. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid. 71.
 • En häradsspelman i Hunnestad. Av Ivar Larsson, Tvååker. Sid. 78.
 • Johan Fredrik Ström. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid. 81.
 • Farbror Eduard och mjölkningsmaskinen. Av Evald Andersson, Gunnarp. Sid.86.
 • Börs Johan. Av Hulda Carlsson, Falkenberg. Sid. 88.
 • Svante i Trollhålet. Av Ulla Walli, Vessigebro. Sid. 91.
 • En Läjes-Fiskare berättade. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid.95.
 • Sommarhambo. Av Erik Carlsson, Svartrå. Sid. 99.
 • Rigers Bengt Johan. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 101.
 • Grävmaskiner vid Himleån. Av John Johansson, Gödestad. Sid. 103.
 • Stolsnickare i Tvååker. Av Ivar Larsson, Tvååker. Sid. 110.
 • Cyklar och motorcyklar i Lindberga. Av Allan Nilsson, Lindberg. Sid. 112.
 • Pau Stainsjöbacken. Av Alice Ljungströn. Krogsered. Sid. 114.
 • Foderbrist i Gunnarp 1899. Av Evald Andersson, Gunnarp. Sid. 117.
 • Det är väl som förra året. Av Bror Jansson, Halmstad. Sid. 119.
 • Livet på landet. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid. 121.
 • På torget i Varberg. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid. 123.
 • Luffare och handelsmän. Av Ernst Johansson, Gunnarp. Sid. 125.
 • Vandring till Vabränna. Av J Sanderqvist. Sid. 128.
 • Drevjan vid Kellstorp. Av Alice Larsson, Skrea. Sid. 131.
 • På vandring genom byn. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid. 134.
 • Sägner från Fagered. Av Bo Tyvik, Falkenberg. Sid. 138.
 • En tragedi i ödemarken. Av Rune Karlsson, Dagsås. Sid. 140.
 • Daoli höffs pao fölket. Av Lasse i Ale. Sid.142.
 • Falkenbergs museum 1986. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid. 144.  


Årg 29 (1987-1988)

 • En länk som består. Av Redaktionskommittén. Sid. 3.
 • Levande bygd och natur. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid. 4.
 • Mellersta Hallands Järnväg. Av Bengt Sundberg, Mölndal. Sid. 7.
 • Brons- och järnålder vid Sannagård. Av Tore Artelius, Kungsbacka. Sid. 16.
 • Bokstensmannen. Av Harry Johansson, Gällared. Sid. 27.
 • Från bonde till borgare. Av Lennart Lyngfelt, Kungälv. Sid. 30.
 • Slaget vid Köleryds hed 1612. Av Bertil Karlsson, Valinge. Sid. 36.
 • Emigranter från Asige. Av Östen Axelsson, Kungsbacka. Sid. 43.
 • Handlingar om Vinbergs prästgård. Av Hans Bergfast, Vinberg. Sid. 49.
 • Om Mamsell Johnsons själaringning. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid. 54.
 • Mordbrand på Hjuleberg 1843. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid. 60.
 • Julastormen 1902 – ett 85-årsminne. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 64.
 • Julstorm och jordbävning. Av Evald Andersson, Gunnarp. Sid. 69.
 • Ett år på Björnhult. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid. 71.
 • Ungdomsminnen från Asige. Av Göte Granholm, Helsingborg. Sid. 76.
 • ”Petter i skogen”. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 82.
 • Far och farfar har berättat. Av Karin Svensson, Okome. Sid. 87.
 • Okome. Av Erik Carlsson ”Rimmare”, Svartrå. Sid. 92.
 • Vardagsslit och bröllopsfest. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid. 93.
 • Gamla minnen från Ullared. Av John Johansson, Ullared. Sid. 98.
 • Svedjan – ett torp i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid. 101.
 • Lärarinnor i Skogbo mindre folkskola. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid. 104.
 • Folk och bebyggelse i Träslövsläge. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid. 106.
 • Fantasi eller verklighet? Av John Johansson, Gödestad. Sid. 112.
 • Svartkonst. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid. 116.
 • Swänglatyet. Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid. 118.
 • Tankar kring en gammal kvarn. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid. 120.
 • Linodling och linberedning. Av Evald Andersson, Gunnarp. Sid. 121.
 • Hyllning till Skrea hemvärn. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid. 123.
 • Redia gaorboa. Av Lasse i Ale. Sid. 125.
 • En halländsk Pelle Näver. Av Bertil Karlsson, Valinge. Sid.127.
 • Fornhögen. Av Tord Johnsson. Sid. 129.
 • Så bevaras yrkestraditioner. Av Göran Barkevall, Tvååker. Sid. 130.
 • Falkenbergs museum. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid. 133. 


Årg 30 (1988-1989)

 • Vi söker oss tillbaka. Av Ingela Strandberg, Grimeton. Sid. 3.
 • Trettio år med Hallandsbygd. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid. 5.
 • Hela Sverige ska leva. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid. 10.
 • Brev till hembygden. Av Arvid Bengtsson, Västerås. Sid. 12.
 • En Stafsinge-författare. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid.14.
 • Julstök förr i tiden. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid. 20.
 • Konsten att forma horn. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid. 22.
 • Resan ut. Av Sven Larsson, Askome (Jönköping, Taberg). Sid. 25.
 • Dessa somrar i Halland. Av Bengt Anderberg, Bornholm. Sid. 29.
 • Valfisken i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid. 35.
 • Skatten i Ljungby kyrka. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid. 42.
 • Lundby kvarn i Valinge. Av Kurt r Börjesson, Falköping. Sid. 47.
 • Wiskefloden och sjön Dran. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid. 52.
 • En trädgård och dess historia. Av Hans Bergfast, Vinberg. Sid. 60.
 • Som bonddräng på 30-talet. Av Herman Bengtsson, Olofstorp. Sid. 64.
 • Hantverkare och verkstäder i Asige. Av Elna Bengtsson, Asige. Sid. 70.
 • Drängtjänster och Amerikasjuka. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid. 83.
 • Hädangångna skogsbor. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid. 91.
 • Skit te ortaträ. Av Lasse i Ale. Sid. 94.
 • En gränstvist Ljungby-Sibbarp 1810. Av Christer Torstensson, Stafsinge. Sid. 96.
 • Lite gästgivarehistoria. Av Sven Larsson, Askome (Jönköping, Taberg). Sid. 99.
 • Åttabro – förr och nu. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid. 103.
 • Morupsbor i mitt hjärta. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid. 107.
 • Båtmuseet i Galtabäck. Av Pablo Wiking-Faria. Sid. 114.
 • Falkenbergs museum. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid. 116.
 • Register över författare och artiklar 1958-88. I-XXVIII.


Årg 31  (1989-90)

 • Margit Svensson in memoriam. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 4.
 • När dimman låg… Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 5.
 • Hotfullt tal. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 8.
 • Gravfältet vid Sannagård. Av Tore Artelius, Kungsbacka. Sid 9.
 • Torparöden i Karl Gustav. Av Torborg Johansson, Karl Gustav. Sid 27.
 • Ain nämndemannapågs fonderingar. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 30.
 • Inför ett 100-årsjubileum. Av Liss-Olov Johnsson, Skrea. Sid 33.
 • Nidvisa om Hantverkare. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 37.
 • Ivar Karlsson – kulturpristagare. Av John Strandberg, Grimeton. Sid 38.
 • Morupsbor i mitt hjärta (II). Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 43.
 • Gullkragens vagga. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 49.
 • En hunnestadsbo för Henry Ford. Av Gunnar Nilsson, Falkenberg. Sid 51.
 • Lindhults plantskola för 50 år sedan. Av Uno Larsson, Varberg. Sid 56.
 • Bi e rätt sao bra…. Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Vinberg). Sid 67.
 • Brytningstid för 75 år sedan. Av Ruben Fågelquist, Alfshög. Sid 69.
 • Sommarbete på Balgö. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 83.
 • Erik Rimmare och Rimmaregruppen. Av Petter Erwelin och Folke Larsson, Svartrå. Sid 85.
 • 4 bilder från Vessigebro. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 88.
 • Redskapskatalog från 1700-talet. Av Ivar Larsson, Tvååker. Sid 91.
 • Barndomsminnen från Asige. Av Göte Granholm, Helsingborg. Sid 97.
 • Laxfiske i Nydala. Av Sonja Axelsson, Långås. Sid 103.
 • Stenhuggerierna – en svunnen epok. Av Albin Hallberg, Träslöv. Sid 105.
 • Till minnet av Clara. Av Astrid Bengtsson, Slöinge. Sid 108.
 • Ett ”argt och bittert inre”. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid 110.
 • Med Nygårds-Edvard i Amerika. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid 115.
 • Apelvikens kustsanatorium. Av Åke carlsson, Träslöv. Sid 122.
 • Självhushållning i skogsbygden. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 125.
 • ”Kråna” – två stugor i Veddige. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 129.
 • Hur man roar sig förr i tiden. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 132.
 • ”Emmastugan” i Ästad. Av Anders Andersson, Sibbarp. Sid 137.
 • Wåastugan. Av Margit Jörgensen, Abild. Sid 140.
 • Staffansritt. Av Karl Johansson, Stamnared. Sid 144.
 • Hällingen. Av Ivar Larsson, Tvååker. Sid 147.
 • Falkenbergs museum. Av Anna Skantze, Falkenber. Sid 149.    


Årg 32  (1990-91)

 • Hälsingeresan. Av Elna Erlandsson, Asige / Asta Andersson, Tvååker. Sid 3.
 • AXA – en minnesutställning. Av Rune Axelsson, Långås. Sid 9.
 • Minnesbilder från Grimmared. Av Hugo Ödéhn, Uddevalla. Sid 12.
 • På Dianas stigar. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid 14.
 • Hantverkare i Krogsered. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 19.
 • ”Fem stens rör”. Av Torborg Johansson, Karl Gustav. Sid 23.
 • Badgäst i Stranninge och Lynga. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 25.
 • Att gå till Hultet. Av Einar Larsson, Stafsinge. Sid 34.
 • Laxfisket i Viskan vid Åsbro. Av Georg Hallberg, Veddige. Sid 39.
 • Kulturlandskapet berättar. Av Sven Larsson, Askome (Jönköpings Taberg). Sid 42.
 • Stranddynga. Av Folke Andersson, Tvååker. Sid 48.
 • Väderkvarnen i Bölse. Av Ingvar Karlsson, Glommen. Sid 50.
 • Getstöld i Grimeton på 1740-talet. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 55.
 • Vattsgård och dess historia. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 57.
 • Hallandsgumman som gick till kungen. Av Lars Grimbeck / Stefan Gustafsson, Varberg. Sid 61.
 • Brev till barnbarnen. Av Liss-Olov Johnsson, Årstad. Sid 66.
 • Exercis och kärleksband. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid 68.
 • Knallar på 1920-talet. Av Göte Bengtsson, Abild. Sid 75.
 • Koer e bra å ha. Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Vinberg). Sid 78.
 • Brännhalladägan i Svenstorp. Av Lennart Nilsson, Stenhamra. Sid 80.
 • En prästgårdsträdgård och dess historia. Av Hans Bergfast, Vinberg. Sid 83.
 • Åren på Sibbarps kommungård. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid 86.
 • Gästgivarliv i Ljungby. Av Christer Torstensson, Falkenberg. Sid 90.
 • Nämndemannapågen spankulerar. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 101.
 • Hunnestads mejeri. Av Viktor Anderson, Varberg. Sid 104.
 • Gunnarps marknad. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 107.
 • Rotebåtsmän i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 111.
 • Tallarna från Pihtipudas. Av Björn Bauer, Varberg. Sid 123.
 • Katrineberg – en motor i bygden. Av Bo Walli, Alfshög. Sid 129.
 • Sven Aron Rosengren i Grimmared. Av Sixten ”Västgöta” Bengtsson, Skövde. Sid 135.
 • Vandring bland torp och stugor. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid 141.
 • Karl på Österbacken. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 145.
 • Falkenbergs museum. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 147.


Årg 33  (1991-92)

 • Böndernas vedermödor i skuggan av Karl XII. Av Christer Torstensson, Falkenberg. Sid 4.
 • Jordenruntfarare för 100 år sedan. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid 10.
 • Ätran, ån med ett förflutet. Av Bengt Bartilsson, Gunnarp. Sid 17.
 • Fotbollen i Tvååker. Av Gösta Gustafsson, Tvååker. Sid 27.
 • Manfolk plöja, så och flå. Av A P Widberg (1752-1826), Okome. Sid 30.
 • Mejeriet i Valinge. Av Yngve Karlsson, Valinge. Sid 37.
 • Smederna vid Trulsaslätt. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid 39.
 • Gymnastik i ett gammalt föreningshus. Av Rune Bengtsson, Tvååker. Sid 46.
 • Studiecirkeln fyller 90 år. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 49.
 • Min barndoms tidningar. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 51.
 • Så var det då. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 55.
 • Raisan te Aulann. Av Johan Johansson. Sid 58.
 • Klastorps Idrottssällskap. Av Åke carlsson, Träslöv. Sid 59.
 • Båtsmannen 152 Hallman. Av Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson, Varberg. Sid 63.
 • Frid å fröjd å lauxasöppa. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 69.
 • Vårdträdet. Av Liss Olov Johnsson, Årstad. Sid 72.
 • Min barndoms strand. Av Karl R Andersson, Veddige. Sid 73.
 • Hallands förste veterinär. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 79.
 • Ett lastbilsåkeri växer fram. Av Ingrid Nilsson, Varberg. Sid 83.
 • Vem kan laga mina trasie sko? Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Vinberg). Sid 88.
 • Ett kvinnoöde i Grimmared. Av Arvid Lindqvist, Varberg. Sid 90.
 • Ett nutidsdokument. Av Sonja o Rune Axelsson, Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 93.
 • ”Bonnadrängen”. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 99.
 • Borsthults by. Av Folke Larsson, Svartrå. Sid 101.
 • Hembygdsgården ”Klasa”. Av Gunnel Björcke, Lindberg. Sid 107.
 • Studiecirkeln ”Bondminnen”. Av Annie Gustavsson, Gunnarp. Sid 117.
 • Träd till människans glädje. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 119.
 • Ur Johan August Holmqvists anteckningar. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 123.
 • Det huset köper vi. Av Eia Olofsson, Skrea. Sid 128.
 • Presentation av en socken. Av Torborg Johansson, Karl Gustav. Sid 133.
 • Stölderna i Sundet. Av Margit Jörgensen, Abild. Sid 136.
 • Ledsgårds skola. Av Alvar Andersson, Halmstad. Sid 141.
 • Ploglagsindelning från 1793. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 147.
 • Bergagård och Sannagård på 30-talet. Av Herman Bengtsson, Olofstorp. Sid 150.
 • Kokerskan. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 156.
 • Novemberkväll. Av Einar Larsson, Stafsinge. Sid 156
 • De sista brukarna av Staffensgården. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 157.
 • Johanna – stark i anden. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid 163.
 • Kyrkobyggnader i Träslöv. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 165.
 • Falkenbergs museum 1991. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 172.
 • Fältströmska magasinet. Av Claes Hederstierna, Falkenberg. Sid 174.


Årg 34 (1992-93)

 • Anna Skantze – in memoriam. Av Barbro Rydell, Falkenberg. Sid 4.
 • En lanthandlares papper. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 5.
 • Cecilia Edgren. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 11.
 • Jordförbättring förr i tiden. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid 24.
 • Med två tomma händer. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 27.
 • När det blev laga skifte i Stranninge. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 31.
 • Fridas födelsedag – ett barndoms- och skolminne. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid 36.
 • Mordet vid Ätranån. Av Allan Nilsson, Ljungby. Sid 37.
 • Bare skit älla bra å ha? Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Vinberg). Sid 45.
 • Jutagården frälseränta. Av John Persson, Gödestad. Sid 47.
 • I lagens labyrinter. Av Arvid Lindqvist, Grimmared. Sid 51.
 • Första älgen fälldes 1926. Av Ragnar Nilsson, Krogsered. Sid 54.
 • Att bota sjukdomar med vidskepelse. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 55.
 • Tubbared. Av Andrea Johansson, Ullared. Sid 57.
 • Fädernas bygd. Av Tord Johnsson, Varberg. Sid 58.
 • Johan August Lindskog. Av John Bengtsson, Klastorp. Sid 59.
 • Spökhistoria eller…? Av Per Hallberg, Askim. Sid 64.
 • Nytt manhus till ”Klasa”. Av Gunnel Björcke, Lindberg. Sid 67.
 • Snickarns-August och Emma på Fjällen. Av Lars Grimbeck / Stefan Gustafsson, Varberg. Sid 69.
 • Höstdag vid stranden. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 74.
 • Resa i tid och rum. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 75.
 • Idrott och nöjen. Av Torborg Johansson, Karl Gustav. Sid 82.
 • Dagbok över vår skolresa till Jönköping 1928. Av Brita Carlsson, Gunnarp. Sid 85.
 • Sockenbudsfärd i Tvååker år 1871. Av Alvar Andersson, Halmstad. Sid 87.
 • Amerikasjukan tar överhand. Av Nils Dahlberg. Sid 90.
 • Naur baellen sprack pau Läjet. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 95.
 • Åkärr i Krogsered. Av Gert Svensson, Falkenberg. Sid 97.
 • Före motorsågarnas tid. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 100.
 • Ett tragiskt läraröde. Av J Johnsson, Köinge. Sid 105.
 • Koa ligger i mösadiget. Av Olle Johansson, Grimeton. Sid 110.
 • En marknadsdag i Sjönevad. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 111.
 • Livräddning vid hallandskusten. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 118.
 • Norge-resan. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 123.
 • Varsel och magi. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 125.
 • Ordenshus i Varberg. Av Torsten Rydell, Varberg. Sid 127.
 • Torvupptagning. Av Herman Bengtsson, Olofstorp. Sid 131.
 • En vandring till ”Spräckarens”. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 133.
 • Att röva kråkbo. Av Olle Johansson, Grimeton. Sid 138.
 • Algot i Höghult berättar. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 140.
 • Husbehovsfiske runt Årnäshalvön. Av Karl R Andersson, Veddige. Sid 142.
 • En vådelig händelse. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 148.
 • Minnet av en lanthandlare. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid 150.
 • Anna Fina Wallin berättar. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 156.
 • När radiostationen byggdes. Av Erik Andersson, Hunnestad. Sid 158.
 • Pimpelfiske. Av Gunnar Jakobsson, Morup. Sid 162.


Årg 35  (1993-94)

 • Näckaspel. Av Einar Larsson, Stafsinge. Sid 4.
 • Danielsdal och världen. Av Maria Bengtsson, Varberg. Sid 5.
 • ”Anna Johannes” och konstnären Erik Johansson. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 20.
 • ”Petters” i Högryd. Av Åke Svensson, Sibbarp. Sid 25.
 • Revyhistoria i Krogsered. Av Lars Grimbeck, Varberg. Sid 28.
 • Den spelgalne Severin. Av Lasse i Ala (Alrik Larsson, Vinberg). Sid 35.
 • Bränder i Hunnestad. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 37.
 • Bronsåldershus i Köinge och gravar i Stum. Av Gisela Ängeby, Riksantikvarieämbetet. Sid 40.
 • I tjänst hos Mr Roos. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid 55.
 • Älgjaktsvisa. Av Anna-Fina Wallin, Gällared. Sid 61.
 • Tvååkers Lantmannaförening – en nittioårig historia. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 65.
 • Gustav Vasa säljer gårdar i Halland 1529. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 73.
 • Pigor och profeter. Av Inga Antonsson, Lindberg. Sid 76.
 • Isupptagning på 30-talet. Av Herman Bengtsson, Olofstorp. Sid 77.
 • En utfärd till Hjuleberg. Av Helena Maria Dahlquist, Vinberg. Sid 79.
 • Henrik Borg – vår legendariske mästertjuv. Av Frithiof Bengtsson, Askome. Sid 81.
 • Tragiskt 80-årsminne. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 88.
 • Drunkningsolyckor vid morupskusten. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 91.
 • Världens finaste yrke. Av Sven Pettersson, Vessigebro. Sid 103.
 • Förväxling av ekipage. Av Anders Carlsson, Ljungby. Sid 110.
 • Revolutionerande utveckling. Av Uno Larsson, Varberg. Sid 111.
 • Snövintrar. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid 121.
 • Dokumentation. Av Annika Karlbom, Varberg. Sid 125.
 • Gamla ”Swäsa” blir nya ”Klasa”. Av Bertil Börjesson, Lindberg. Sid 128.
 • En bok om Hingstar & hästkarlar. Av Uno Larsson, Varberg. Sid 131.
 • Fullbordat kretslopp. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 133.
 • Han glömde inte barndomsvännen. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 135.
 • Knallar. Av Ivan Nilsson, Varberg. Sid 140.
 • Olas-Karls Amerikaår. Av Kurt R Börjesson, Falköping. Sid 145.
 • Knektar i Napoleonkriget. Av Märta Johansson, Borås. Sid 149.
 • Värmlandsresan. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 151.
 • Gästgiverier och skjutsstationer i Kungsäters pastorat. Av Kåre Hartman, Kungsäter. Sid 154.
 • Faster Hanna från Grimåsen. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid 160.
 • ”Hakas-Gunnar”. Av Gunnar Andersson, Varberg. Sid 161.
 • Den gamla valvade stenbron över Suseån vid Eftra. Av Lennart Bjäräng, Eftra. Sid 167.
 • ”Anna-Sophies”. Av Therese Svensson, Skällinge. Sid 170.
 • Brev från kronohäktet. Av Alvar Andersson, Halmstad. Sid 173.
 • Ätrans BK. Av Brita Carlsson, Gunnarp. Sid 175.
 • Vad de gamla berättade. Av Margareta Johansson, Veddige. Sid 180.
 • Sammanfattning i sten. Av Björn Bauer, Varberg. Sid 185.
 • Rikstinget i Okome 1933. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 187.
 • Järnvägsstation och banvaktsstugor. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 198.
 • När Mattsson fick radio. Av Per Folkesson, Rolfstorp. Sid 203.


Årg 36  (1994-95)

 • Fädernas hembygd. Av Tord Johnsson, Varberg. Sid 4.
 • Våra hästar i Arvidsgård. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 5.
 • Ett brokigt levnadsöde. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 11.
 • Minnen från en skogsbrand 1914. Av Karl Abrahamsson, Kungsäter. Sid 15.
 • Ur några Morupspojkars dagbok anno 1944. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 17.
 • Den eländiga bränsleförsörjningen under krigsåren. Av Björn Bauer, Varberg. Sid 24.
 • Är den kvinnliga rösträtten ett berättigat krav? Av Gun Andersson, Krogsered. Sid 28.
 • Varbergsbygden i dansk backspegel. Av Bengt-Arne Person, Varberg. Sid 31.
 • Jordbanetävlingar i Vinberg. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 35.
 • Espeviks och Berns. Av Karl Andersson, Veddige. Sid 41.
 • Livet i Spannarp kring sekelskiftet. Av Jacob Bjärsdal, Spannarp. Sid 47.
 • Studiecirklar i Krogsered. Av Christina Claesson, Krogsered. Sid 53.
 • Blom. Av Christina Claesson, Krogsered. Sid 54.
 • Svenskar under Danebrogen. Av Åke Viberg, Aina Bjernald, Sören Andersen. Sid 55
 • Mjölktransportör i Gunnarp har varvat jorden 10 gånger. Av Brita Carlsson, Gunnarp. Sid 62.
 • Skolminnen. Av Conny Snäll, Lindberg. Sid 65.
 • Grustäkter, lertäkter och vattenställen i Träslöv 1843. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 70.
 • Minnen. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 75.
 • Affären i Snödal. Av Ivan Nilsson, Varberg. Sid 80.
 • Historical Fiction. Av Folke Larsson, Svartrå. Sid 83.
 • Båtsmän på villovägar. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 90.
 • Ett knivslagsmål. Av Nils G. Stenström, Göteborg. Sid 93.
 • En hundraåring berättar. Av Sven Johansson, Lindberg. Sid 96.
 • Grimetons IK genom åren. Av Bo Johansson, Grimeton. Sid 99.
 • Grisslakt på 30-talet. Av Stina Bertilsson, Gunnarp. Sid 108.
 • Levnadsbeskrivning. Av Nils Dahlberg, Värö. Sid 111.
 • Andreas Erlandsson. En klok gubbe? Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 115.
 • Amerkafrämmad. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 128.
 • Den gamle och sophämtningen. Av Zella Andersson, Träslöv. Sid 131.
 • Johan i Hölseböke. Av Astrid Bengtsson, Asige. Sid 133.
 • Hunnestads hembygdsmuseum. Av Gunnel Nilsson, Hunnestad. Sid 135.
 • Hunnestadsbor på Smålandsresa. Av Gunnel Nilsson, Hunnestad. Sid 137.


Årg 37  (1995-96)

 • Jubileer och vardagshistoria. Av Lars Grimbeck, Varberg. Sid 3.
 • Om fyra års fältarbete utanför Slöinge. Av Lars Lundqvist, Kungsbacka. Sid 3.
 • Daniel Rantzau i Sverige. Av Aina Bjernald, Sören Andersen, Åke Wiberg. Sid 11.
 • Halland i nordisk maktkamp. Av Ruben Fågelquist, Alfshög. Sid 14.
 • Krono- frälse- och skattejord. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 21.
 • Stortjuvens brev till prosten. Av Inga-Lisa Andersson, Värö. Sid 25.
 • Starke Böken. Av Bertil Karlsson, Valinge. Sid 30.
 • Lanthandel i Okome. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 40.
 • 130 år med Grimetons m fl socknars Skytteförening. Av Lennart Johansson, Grimeton. Sid 47.
 • När våra fattiga fick gå rotegång. Av Yngve Karlsson, Valinge. Sid 51.
 • Historien bakom Börjessonska sädesmagasinet. Av gert Nelje, Varberg. Sid 54.
 • Ett stationssamhälle växer fram. Av Uno Larsson, Varberg. Sid 63.
 • Gamla Amerikabrev. Av Waster Tilleryd, Tvååker. Sid 69.
 • Målarhistoria i Apelviken. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 73.
 • Minnen från Alfshögs småskola. Av Gunhild Elofsson-Johansson, Okome. Sid 78.
 • Carl Bengtsson, Spannarp – en naturbegåvad tecknare. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 83.
 • En torgdag i Falkenberg på 1920-talet. Av Ingeborg Hellberg, Falkenberg. Sid 88.
 • Radiostationen i Grimeton blir byggnadsminne? Av Hans Bergfast, Falkenberg. Sid 93.
 • Tvätt med asklut. Av Margareta Johansson, Veddige. Sid 104.
 • Katarina i Nordmarken. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 108.
 • Julfest i Asige folkskola 1935. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 114.
 • Torvbrytning i Haka mosse. Av Karl Eriksson, Köinge. Sid 115.
 • En 102-åring berättar. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 120.
 • En mästare att bygga stenmurar. Av Bengt Nordmark, Sala. Sid 122.
 • Idrottsminnen från beteshagen. Av Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 126.
 • Hembygd och fåglar. Av Alrik Larsson, Falkenberg. Sid 131.
 • Heliga rum och levande museer. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 134.
 • Vaoran studiecerkel. Av Lasse i Ale (Alrik Larsson, Falkenberg). Sid 139.


Årgång 38  (1996-97)

 • Här hemma och där borta – om hembygd och migration. Av Lars Grimbeck, Varberg. Sid 5.
 • Till Alrik Larssons minne. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 7.
 • Grimeton – en nordhalländsk stormannabygd. Av Bengt-Arne Person, Varberg. Sid 9.
 • Släkten Kjerrulf i Vessige prästgård. Av Sven Larsson, Taberg. Sid 15.
 • Den gamla kyrkogården vid Kungsgatan i Varberg. Av Gert Nelje, Varberg. Sid 22.
 • Om Stacke Junkrar på Stackenäs gård. Av Benny Johansson, Kungsäter. Sid 30.
 • Vår halländska Amerikautvandring. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 36.
 • Köinges affärer och lanthandlar. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 44.
 • Ryss-Augusta i Skällinge. Av Ivan Nilsson, Varberg. Sid 52.
 • Bron som skapade ett samhälle. Av Eric Rasmusson, Lund. Sid 56.
 • Resan till Amerika – från Värö till Luddington. Av Gunvor Larsson, Värö. Sid 61.
 • Torp och stugor på Gisslestads utmark. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 65.
 • Axplock från forna dagar. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 73.
 • Klastorps by – störst i Himle härad. Av Åke Carlsson, Klastorp. Sid 78.
 • Julförberedelser och julfirande i Morup förr i tiden. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 82.
 • Tysken i Ågård. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 89.
 • Minnen från Abild. Av Einar Larsson, Vinberg. Sid 93.
 • Lindhults gårdssmedja. Av Rune Axelsson, Långås. Sid 97.
 • Visst hade vi roligt! Minnen och hågkomster om dansbanorna i Gunnarps socken. Av Brita Carlsson, Gunnarp. Sid 101.
 • Vid Grimmareds mejeri. Av Arvid Lindqvist, Grimmared. Sid 105.
 • Frida – min barndoms ängel. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 107.
 • Jonas Björke – ett ovanligt livsöde. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 110.
 • Slå vakt om dialekterna – innan de faller i glömska. Av Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson, Varberg. Sid 119.
 • Hallands första ekomuseum. Av H-G Karlsson, Halmstad. Sid 125.
 • Ordspråk och talesätt. Av Sonja Henningsson, Fridhemsberg. Sid 128.
 • Å va fatti å vickommen. Av Lasse i Ale. Sid 132.
 • Sommarresan till ostkusten 1996. Av Elna Erlandsson. Sid 166.


Årgång 39  (1997-98)

 • Förord. Av Gullvi Andreasson, Varberg. Sid 5.
 • Nyupptäckta järnåldersgårdar i Skrea socken. Av Per Wranning, Falkenberg. Sid 6.
 • Varför sattes bara sex gränsstenar mellan Sverige och Danmark? Av Bertil Karlsjö, Halmstad. Sid 11.
 • Grimeton – den rörliga byn. Av Nils Nordqvist, Göteborg. Sid 19.
 • Torpet Lyngåsen, senare kallat Lure-Lottas stuga. Av John A Thorlid, Sibbarp. Sid 23.
 • En släkthistoria från Morup. Av Erik Johansson, Skogstorp. Sid 32.
 • Sockenkarteverket och Träslöv. Av Lennart Svensson, Träslöv. Sid 37.
 • Lärar- och torparänka med sinne för ekonomi. Av Arvid Johansson, Ljungby. Sid 42.
 • Fortsättningen på historien om Maltareslätt. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 45.
 • Svartrås affärer och lanthandlar. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 48.
 • Skolor och lärare i Asige. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 52.
 • Hundraåriga tvååkersbrev till Amerika. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 61.
 • Ringsås gård, dess folk och människorna däromkring. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 71. 
 • Ett fattighjons sista färd. Av Yngve Karlsson, Valinge. Sid 75.
 • En bild från Stålagårds skola 1908. Av Rune Axelsson, Morup. Sid 77.
 • Silvergärde Bränntorf AB - misslyckat företagande i Gunnarp. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 78.
 • Mitt livs första sånglektion. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 84.
 • Skolminnen från Skällinge. Av Ivan Nilsson, Varberg. Sid 86.               
 • Tvättbestyr när seklet var ungt. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 91.
 • Lastning och flottning i Fegen 1940-41. Av Nils Nilsson, Fegen. Sid 96.
 • Min hemby Abild anno 1950. Av Anna-Lisa Lindqvist, Varberg. Sid 100.
 • En milstens historia. Av Bertil Börjesson, Lindberg. Sid 103.
 • Renässans för hallandsmålet. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 105.
 • Hembygd och historia. Av Ulf Larsson, Asige och Helsingborg. Sid 110.
 • Sesamprojektet i Halland. Av Viola Claesson, Gunnarp. Sid 114.


Årg 40 (1998-99)

 • Hallandsbygd 40 år. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid 5.
 • Frid å fröjd å lauxasöppa. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 7.
 • Sockenhistoria i arkivbelysning - två århundraden i Spannarp. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 11.
 • Hasardspel i Träslöv på 1830-talet. Av Lennart Svensson, Träslöv. Sid 17.
 • Karl-Johans Anna - några minnesbilder. Av Junis Svensson, Tvååker. Sid 19.            
 • Pigans oäkta son blev stor kommunalman. Av Nils Lyngfelt, Skällinge. Sid 22.
 • Första skolhuset i Ljungby. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 26.
 • Tors Carls tre kärleksbrev - det sista gav resultat. Av N Bertil Johansson, Veddige. Sid 33.
 • Sven Aron i Ljungby prästgård. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 39.
 • Thilda Charlottas brev - en tidsbild från 1860-talet. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 48.
 • Om farfar Hjalmar från Hunnestad. Av Bengt Lundén, Ystad. Sid 60.
 • Berättelsen om Amerikaresan. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 63.
 • Om familjen Röjgren i Träslövsläge. Av Einar Bengtsson, Träslövsläge och Åke Carlsson, Träslöv. Sid 69.
 • Den julen glömmer jag aldrig. Av Stina Börjesson, Lindberg. Sid 73.
 • En hyllning till Gällared. Av Evert Svensson, Gällared. Sid 75.
 • Strannaresan efter höbärgningen. Av Torsten Andersson, Asige. Sid 76.
 • Livet i en bondgård i Rolfstorp på 1940-talet. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 78.
 • Minnen från tiden som 43:a i Gällaredsskogen. Av Nils Nilsson, Fegen. Sid 83.         
 • Med Långasand i våra hjärtan. Av Karl Erik Johansson, Halmstad. Sid 87.
 • Om skrock och folktro i Abild. Av Anna-Liza Lindqvist, Varberg. Sid 89.
 • Historier om Aron och Bina. Av Anna Fina Wallin, Gällared. Sid 92.
 • Vår hembygdsgård Sannagård. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 94.
 • Rimmaregruppen - en kulturgärning. Av Tord Johnsson, Varberg. Sid 97.
 • Hågkomster från rikstinget i Okome 1933. Av Gunhild Johansson, Okome. Sid 99.
 • Förändringens vind över Bryntebo by. Av Erik Johansson, Skogstorp. Sid 103.
 • Hur det gick till när morfar bryggde öl. Av Liss Olof Jonson, Heberg. Sid 105.
 • Ett sommarkalas på Tolfsgård i Vare för 90 år sedan. Av Zella Andersson, Vare. Sid 107.
 • När jag va pag och andra historier. Av Anders Svensson, Tvååker. Sid 110.
 • Den gamla vägen längs kusten. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 114.
 • Marknadsbesök i Skällinge. Av Yngve Karlsson, Valinge. Sid 118.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 120.
 • Sommarresan till Ångermanland 1998. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 152.
 • Register över författare och artiklar årgång 30–40. Sid 154.

 

Årg 41 (1999-2000)

 • Hembygd - Hallandsbygd. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 5.
 • Minnen från förra sekelskiftet. Av Kurt Karlsson, Laholm. Sid 6.
 • Undersökningar av ett hövdingasäte på Bergagård i Slöinge. Av Erik Rosengren, Genevad. Sid 10.
 • En sällsam syn på Getterön. Av Åke Carlsson, Varberg. Sid 14.
 • Bouppteckning efter Arvid Larsson i Okome. Av John Johansson, Slöinge. Sid 17.
 • Trädgårdsmästarens brev från Sahlgrenska till kommunfullmäktiges ordförande i Veddige. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 23.
 • Morups marknad då och nu. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 27.
 • Husfliten fick komplettera försörjningen. Av Bengt Bartilson, Gunnarp. Sid 34.
 • Om Guldager och flottare vid Ätrans å. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 36.
 • Den gamla dansbanan vid Gullringsåsens sluttning. Av Stig Svensson, Tvååker. Sid 40.
 • Krestians-Kal från Spannarp. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 41.
 • Undantagen som garanterade mat och husrum. Av Allan Johansson, Lindberg. Sid 45.
 • Amerikakalaset på Ekehultet 1920. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 47.
 • Môkaspektaklet i Gunnarsjö Storegård. Av Märtha Carlsson, Kungsäter. Sid 50.
 • Minnen från byn Kornarp i Ätran. Av Nils Nilsson, Fegen. Sid 51.
 • Den överblivna vägstumpen och den gamla bron. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 59.
 • Så kom elektriciteten till Hölseböke. Av Christer Anderberg, Malmö. Sid 62.
 • Historien om träskomakaren Johannes Persson. Av Åke Karlsson och Maia Brodin, Kungsäter. Sid 63.
 • Dödens farled. Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 66.
 • Andra världskriget sett ur ett barns synvinkel. Av Ingegerd Dock, Landskrona. Sid 78.
 • En folkbibliotekaries glädjeämnen och vedermödor. Av Sonja Henningsson, Ullared. Sid 81.
 • Alvar Nilsson och mekaniseringen av jordbruket i Ljungby. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 83.
 • Vendelsöarna - utposter i norr. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 91.
 • Vägfarare från förr. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 95.
 • Gamla seder och bruk från min hembygd. Av Märtha Carlsson och Maia Brodin, Kungsäter. Sid 97.
 • Bak med tradition. Av Lennart Bjäräng, Eftra. Sid 103.
 • Riksstämma i Halland. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid 106.
 • Byggnadsmärke till Klastorps kvarn. Av Gullvi Andreasson, Varberg. Sid 108.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 110.
 • Sommarresan till Östergötland 1999. Av Elna Erlandsson, Asige. Sid 144.

 

Årg 42  (2000-01)

 • Steget in i ett nytt sekel. Av Brita Johansson, Ullared. Sid 5.
 • Den gamla ekstubben berättar. Av Sture Johansson, Gällared. Sid 6.
 • Frieri och älgjakt. Av Janne Karlsson, Stamnared. Sid 10.
 • Kväll vid have. Av Gunborg Johnsson, Falkenberg. Sid 12.
 • Stockholmsvägen genom Ljungby. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 14.
 • Om livet på gården Stenastorp i Vinberg 1834–1892. Av Siv Qvarfordh, Falkenberg och Alma Christina Larsdotter, Vinberg. Sid 24.                                                         
 • Den gamla moraklockan. Av Bertil Carlsson, Spannarp. Sid 32.
 • Mäshultanstalten har gått ur tiden. Av Bo Gustavsson, Skällinge. Sid 35.
 • Tre särlingar och deras annorlunda verk. Av Gullvi Andreasson, Varberg. Sid 43.
 • Ur Britta Charlottas dagbok. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 48.
 • Auktion på fyra små barn i Okome 1870. Av Tor Lundberg, Okome. Sid 53.
 • Claes Abrahamssons upptecknade minnen. Av Gert Nelje, Varberg och Claes Abrahamsson, Varberg. Sid 56.
 • Trädgården hos Hilma te Olas. Av Eva Fransén, Ängelholm. Sid 59.
 • Åtta halländska syskon 1860–1964. Av Lars Lambert, Uppsala. Sid 65.
 • Folkhögskoletankar förverkligade. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 76.
 • Konung Oscar i Varberg 1889. Av Peter Börjesson, Varberg. Sid 85.
 • Hundraårsjubilerande Vinbergs kyrka. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 87.
 • Svensgård i Gödeby blir fattiggård. Av Bengt Bengtsson, Sibbarp. Sid 92.
 • Om religion förr. Av John Johansson, Slöinge. Sid 101.
 • Livet i ett allmogehem i början av seklet. Av Alfred Karlsson, Veddige. Sid 104.
 • Joel - barnhusbarn 3188. Av Sture Boman, Skrea. Sid 111.
 • Från Tvååker till USA 1912. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 120.
 • En farlig älgjakt på 30-talet. Av Nils Nilsson, Fegen. Sid 127.
 • En trasmatta berättar. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 129.
 • Utställning på Falkenbergs museum. Av Gunnar Petersson, Morup. Sid 131.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 134.
 • Sommarresan till Blekinge 2000. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 169.

 

Årg 43  (2001-02)

 • Hallandsbygd - en källa att ösa ur. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 5.
 • Det hemska dådet i Lindbergs klockaregård. Av Sture Schottenius, Trönninge. Sid 6.
 • Vid havets blåa bölja. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 19.
 • Staina-Kal från Spannarp. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 24.
 • Gästgivargården Lilla Ljungby. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 27.
 • Hunnestads äldsta gravsten. Av Bengt Lundén, Ystad. Sid 36.                                                          
 • Katrinebergsminnen. Av Klas de Vylder, Stockholm. Sid 37.
 • Sägner och verklighet vid Tvååkersgränsen. Av Hugo Bengtsson, Tvååker. Sid 43.
 • Köinge - en bondby år 1900. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 46.
 • Fyra halländska syskon 1874–1978. Av Lars Lambert, Uppsala. Sid 47.
 • Ett kuriöst minne från Skållareds marknad. Av Henry Johansson, Vinberg. Sid 54.
 • Unik samling gravvårdar på Grimetons kyrkogård. Av John Strandberg, Grimeton. Sid 57.
 • Så minns jag ”Pyttebanan”. Av Georg Kaspersson, Västra Frölunda. Sid 62.
 • Oskar Svensson och gården Oskarsslätt. Av John A Thorlid, Sibbarp. Sid 64.
 • Johannes i Klockaregårdens brudgumsväst. Av Georg Bellviken, Gällared. Sid 67.
 • En gammal frände. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 70.
 • Lite posthistoria. Av Karl O Tengroth, Halmstad. Sid 71.
 • Issågning på Bönarpesjön. Av Erik Andersson, Valinge. Sid 76.
 • Linbastan i Skammerhult. Av Sture Boman, Skrea. Sid 80.
 • En liten historia från Varbergs hamn. Av Sven Gunnar Larsson, Kinna. Sid 85.
 • Ändring av sockengränsen mellan Sällstorp och Veddige. Av N Bertil Johansson, Veddige. Sid 88.
 • Historia från Himledalen. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 96.
 • En av många gårdar i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 98.
 • Ett besök på mässan i Varberg 1927. Av Peter Börjesson, Varberg. Sid 106.
 • Byn där som barn jag lekt. Av Alice Ljungström, Krogsered. Sid 108.
 • En bok ur farfars samlingar. Av Charlotte Lindgren, Faurås och Åke Carlsson, Varberg. Sid 112.
 • Hemvändardag i Vinberg. Av Vahlborg Larsson, Falkenberg. Sid 117.
 • Tankar och minnesbilder från Eliasa och Södra Näs. Av Anna-Greta Thorbjörnsson, Varberg. Sid 121.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 124.
 • Sommarresan till Västmanland 2001. Av Maj-Britt Johansson, Ullared. Sid 154.

 

Årg 44  (2002-03)

 • Hembygdsrörelsen har följt mig genom livet. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 5.
 • Gamla Köpstad - en mycket speciell plats i Halland. Av Lennart Svensson, Träslöv. Sid 6.
 • Björshult - en skogsby med rötter i förhistorisk tid. Av Viola Claesson, Gunnarp. Sid 12.
 • Slaget vid Kölery hed - en blodig episod under Kalmarkriget. Av Sture Schottenius, Trönninge. Sid 24.
 • När koleran kom till Eftra. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 33.
 • Borrebjär - fornborg och torphistoria. Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 37.                                       
 • Anna Johanna Johansdotter - ett livsöde i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 45.
 • Carl Engström - klockare och lärare med ekonomiproblem. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 50.
 • När järnväjen kom te byn, ain pastenalia frau Ätrans dalgaung. Av Frithiof Bengtsson, Vessigebro. Sid 58.
 • Dödsorsaker i Varberg nådens år 1870. Av Peter Börjesson, Varberg. Sid 61.
 • Målare-Johan Nilsson - konstnär och spelman. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 63.
 • Stines Annas sista färd. Av Stina och Karl-Axel Henningsson, Väröbacka. Sid 69.
 • Krogseredssonen som blev skjutare i Gällivare malmfält. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 70.
 • Brevet till mormor. Av Sigvard Persson, Gödestad. Sid 77.
 • Hur gick det för hästen? Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 78.
 • Hanna i Liagård - några barndomsminnen. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 82.
 • Lite posthistoria. Av Karl O Tengroth, Halmstad. Sid 71.
 • Den stora manövern. Av Karl O. Tengroth, Halmstad. Sid 71.
 • Med skrinda till julottan för 70 år sedan. Av Åke Carlsson, Träslöv. Sid 87.
 • Boarps bro och kvarn på 1920-talet. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 89.
 • Så minns vi småföretagen i Träslövsläge. Av Ella Johansson, Träslövsläge. Sid 92.
 • Hur ett barns drömmar kan påverka livet. Av Gullie Andersson, Ljungby. Sid 99.
 • Livet på Hovgården i Bua. Av Helge Johansson, Bua. Sid 102.
 • Brevet till Harri. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 105.
 • Från socken till storkommun - ett 50-årsminne. Av Göran Johansson, Varberg. Sid 114.
 • När datorn var ny - ett 40-årsminne. Av Sture Boman, Skrea. Sid 121.
 • Minnet av ett läger och en verksamhet. Av Bengt Bengtsson, Folkared. Sid 126.
 • På upptäcktsfärd i en ny hembygd. Av Brita Johansson, Ullared. Sid 129.
 • Sällstorpsgården - en prydnad på landsbygden. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 131.
 • Märkestenen återinvigd. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 133.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 134.
 • Sommarresan till Dalarna 2002. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 161.

 

Årg 45  (2003-04)

 • Det som är verklighet i dag blir historia i morgon. Av Sture Boman, Skrea. Sid 5.
 • En kyrktur på cykel runt Varberg. Av Dan Malkolmsson, Göteborg. Sid 7.
 • Akta dig för ”gröna soa”! Av Eva Erlandsson, Ullared. Sid 19.
 • Spannarp -  en vandrande by och kyrka? Av Jacob Bjärsdal, Varberg. Sid 23.
 • En sorglig händelse vid Sumpafallen. Av Ingemar Rosengren, Halmstad. Sid 28.
 • En Stamnaredsfamilj och dess öde. Av Bo Andersson, Stamnared. Sid 30.                                        
 • Andreasa Kalsa auksjon. Av Gustav Gustavsson, Vinberg. Sid 39.
 • Sant och osant från Köleryd hed i Skällinge. Av Bo Gustavsson, Skällinge. Sid 41.
 • En föreläsningsresa i Halland för hundra år sedan. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 46.
 • Morfar Lars och breven hem till Sverige. Av Stig Svensson, Tvååker. Sid 50.
 • Ingeborg Larsson - jordemoder och barnmorska i Vinberg. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 54.
 • Fröken Julie och Varbergsmoralen - ett drama med rättsligt efterspel. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 58.
 • Bysmedjan i Källsjö i början av 1900-talet. Av Sture Boman, Skrea. Sid 64.
 • Om ett par stugor i Veddige och en gårdfarihandlares sista färd. Av Margareta Johansson, Veddige. Sid 66.
 • Min allra käraste bild. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 71.
 • Skogsplantering på Gisslestads berg - minnen kring en bild. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 75.
 • Tändsticksasken. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 80.
 • Rågskörd i Väröbacka 1936. Av Karl-Axel Henningsson, Värö. Sid 82.
 • Så började halländsk seminavel. Av Sture Boman, Skrea och Erik L Larsson, Falkenberg. Sid 83.
 • Husdjurskonsulent Erik L Larsson - en färgstark förgrundsman. Av Elin Sjöberg, Falkenberg. Sid 88.
 • När Jämtlands flygflottilj sommarövade i Bua. Av Elsie Svensson, Värö. Sid 89.
 • En 13-årings skoluppsats om skogsarbete. Av Kurt Karlsson, Ysby. Sid 92.
 • Än lever minnet av Otto och Ida på torpet Högalund i Skrea. Av Eia Olofsson, Skrea. Sid 94.
 • En ”kriminalaffär” i Skällinge med oväntad upplösning. Av Kent Sjöberg, Skällinge. Sid 100.
 • En lång och trogen tjänst som kyrkotjänare i Vinberg. Av Gustav Gustavsson, Vinberg. Sid 103.
 • Konfirmation förr och nu. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 106.
 • Så minns jag mitt 1950-tal i Asige. Av Östen Axelsson, Kungsbacka. Sid 112.
 • Studieflit i fyra decennier. Av Gerd Johansson, Tvååker. Sid 119.
 • Huneborg - en samlingsplats i Hunnestad fyller 90 år. Av Charlotte Thageson, Hunnestad. Sid 121.
 • Så kom Rolfstorpsboken till. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 124.
 • Evert Wallner är Mr Rolfstorp. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 126.
 • Nyinvigt röse visar gränsen vid Varmanshuvud. Av Sigge Johansson, Okome. Sid 129.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 130.
 • Sommarresan till Uppland 2003. Av Brita Johansson, Ullared. Sid 161.

 

Årg 46  (2004-05)

 • Hembygden i våra hjärtan. Av Bengt-Arne Person, Varberg. Sid 5.
 • Asmunds källa i Sibbarp och biskop Osmund. Av Göran Åkesson, Sibbarp. Sid 7.
 • Om lägersmål, rymningsförsök och tidelagsbrott i Veddige 1724–25. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 12.
 • Rådhuset i Falkenberg. Av Rolf Ahlberg, Falkenberg. Sid 21.
 • Sibbarpsborna ville inte vara med och betala bron över Ätran. Av Bengt Bengtsson, Sibbarp. Sid 28.
 • När Ljungbyborna byggde sig en ny kyrka. Av Anna Larsson, Ljungby. Sid 31.                               
 • Giftmordet i Eftra 1875. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 39.
 • På landet - mitt i stan. Av Carl Anders Lundgren, Varberg. Sid 47.
 • Johannes på Rosenbacka. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 55.
 • Lars Gunnesson - en arbetets man i Skammerhult, Nösslinge. Av Sture Boman, Skrea/Gunnar Johansson, Karl Gustav. Sid 64.
 • En gammal släktgårds uppgång och fall. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 67.
 • Något om Alfred Bexell och hans talande stenar. Av Rune Davidsson, Grimeton. Sid 77.
 • Ett klingande testamente - Vinbergs kyrkorgel återinvigd. Av Jan H Börjesson, Göteborg. Sid 79.
 • Tor Bengtson - en mästare vid kyrkorgeln. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 83.
 • Fröken Mathilda Ranch - fotograf i Halland. Av Anna-Lena Nilsson, Varberg. Sid 87.
 • Kyrktagning av kvinnor - en sed som försvunnit. Av Gunborg Jonsson, Skrea. Sid 98.
 • Ett hundraårskalas i Köinge. Av Dagny och Seth Larsson, Okome. Sid 101.
 • Lilla Karins jul på sanatorium 1931. Av Karin Alm, Heberg. Sid 102.
 • Ett litet problem vid julfirandet i mitt barndomshem Arvidsgård. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 104.
 • Barndomens stigar. Av Kurt Karlsson, Ysby. Sid 106.
 • Lanthushållningsbestyr på 1940-talet. Av Lennart Larsson, Lindberg/Signe Eriksson, Tvååker. Sid 110.
 • Några minnesbilder från Svenstorp i Slöinge. Av Tore Bengtsson, Slöinge. Sid 114.
 • En tursam historia på Ätranbanan. Av Georg Larsson, Svartrå. Sid 116.
 • En vinter på Katrineberg. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 118
 • Några minnen kring kyrkokören i Köinge. Av Elin Carlsson, Köinge. Sid 121.
 • Året var 1944. Av Elvy Bengtsson, Asige. Sid 123.
 • Åskvädret jag aldrig glömmer - en historia från Tvååker. Av Ingvar Gustafsson, Fristad. Sid 126.
 • Tre vänner som format mitt liv. Av Bo H Isaksson, Tvååker. Sid 128.
 • En pratstund med Linnea, fiskarhustru i Bua. Av Elsie Svensson, Värö. Sid 131.
 • Så minns vi Möllenbergs Hugo. Av Stig Svensson, Tvååker. Sid 133.
 • En fotbollsprestation i Tvååker. Av Karl-Erik Johansson, Tvååker. Sid 137.
 • John Johnsson i Veddige blev siste kontrollassistenten i Halland. Av Sture Boman, Skrea. Sid 139.
 • Lyckad hemvändardag i Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 144.
 • Jag hörde deras tysta steg. Av Josefine Isaksson, Ljungby. Sid 147.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 148.
 • Sommarresan till Gotland 2004. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 176.

 

Årg 47  (2005-06)

 • Kunskap att föra vidare. Av Ulla Ericsson, Stafsinge. Sid 5.
 • Stormen vi aldrig glömmer. Av Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 6.
 • I stormen Gudruns spår - betraktelser från Svartrå. Av Chris Danielsson och Alf Gustafsson, Svartrå. Sid 8.
 • Stort intresse för skrivarkursen i Åkulla. Av Sture Boman, Skrea. Sid 14.
 • I gott sällskap med August Bondeson. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 16.
 • Fågelguden åter till hembygden. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 18.                                     
 • Med anor i krig och fred - några halländska släktöden. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 21.
 • Om slagsmål i samband med Sällstorps marknad 1725–26. Av N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 24.
 • Frälsefogden Höök fick en kvarn som blev Högens. Av Jacob Bjärsdal, Varberg och Ivar Larsson, Tvååker. Sid 41.
 • Vanvördnad och andra brott - en rättegång år 1830. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 46.
 • Anna-Britta i Århult - en praktkvinna. Av Ingegerd Dock, Krogsered. Sid 53.
 • Från vadmalsstöld till mordbrand. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 57.
 • Johannes Larsson i Abild - en jordnära levnadskonstnär. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 70.
 • Bålastugan och Alfred Bexell. Av Margareta Strömbom, Ferney, Frankrike. Sid 74.
 • Om Bernhards i Glassbacka och gårdsinventering i Ljungby. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 91.
 • När handlarens syster fick sitt sweetheart. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 97.
 • När luftens konung landade i Vinberg. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 105.
 • Lanthandel och annan köpenskap i Hunnestad. Av Lennart Antonsson, Hunnestad. Sid 110.
 • Än lever minnet av siste torparen på Lilla Bäckshult i Gällared. Av Allan Johansson, Gällared. Sid 114.
 • Ett kvinnoöde på 1930-talet. Av Gerd Johansson, Tvååker. Sid 117.
 • Sally minns sin barndom på Sannarps gods i Årstad. Av Sally Alfredsson, Falkenberg. Sid 120.
 • Några tankar om lek och spel förr i tiden. Av Sven Pettersson, Varberg. Sid 126.
 • Minnen från Rya telefonstation. Av Solvy Severinsson, Landskrona. Sid 128.
 • Stenbrytning i Träslöv - en svunnen epok. Av Eva Kollberg, Träslöv. Sid 131.
 • Flickslöjd på 1930-talet. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 135.
 • Tåg och båtar lockade flanerande skolpåg. Av Karl Tengroth, Halmstad. Sid 138.
 • Skolpojk i världskrigets skugga. Av Ingvar Gustafsson, Fristad. Sid 141.
 • När torvbrytning var en viktig syssla vid kusten. Av Karl-Axel Henningsson och Lennart Qvarnström, Värö. Sid 144.
 • Drängkammardans och andra ungdomsminnen. Av Ove Klittby, Laholm. Sid 146.
 • Kökspigor och lilledrängar - barnarbete förr i tiden. Av Barbro Svensson, Sibbarp. Sid 156.
 • Fagareds gamla trädgård. Av Eva Fransén, Ängelholm. Sid 160.
 • En promenad i det unika Varberg. Av Carl Anders Lundgren. Sid 167.
 • Gamla saker och ting i Rolfstorp. Av Majvor Adolfsson, Träslöv. Sid 171.
 • Glimtar från Åsklosterbygden - en hembygdsbok kommer till. Av Alex Karlsson, Ås. Sid 174.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 177.
 • Sommarresan till Bornholm 2005. Sid 210.


Årg 48. (2006-2007)

 • Migration och mångkultur. Av Agneta Boqvist, Varberg. Sid 5.
 • Årets omslagsbild: Formskön bågbro i Slöinge 75 år. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 6.
 • Dokumentera din bygd! Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 8.
 • En ovanlig Hallandsvinter. Av Elvert Carlén, Ullared. Sid 12.
 • Landskapsbild i förändring där nya järnvägen dras fram. Av Monica Bondeson, Skrea. Sid 16.
 • Nytt sällskap lyfter fram en av Hallands finaste författare. Bengt Svensson, Eftra. Sid 19.
 • I stormen Gudruns spår. Roland Alexandersson, Asige. Sid 22.
 • Ekomuseum nedre Ätradalen – levande besöksmål i tio år. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 24.
 • Klädd för glädje och sorg – från vaggan till graven. Sid 26.
 • Medeltidens klosteregendomar i Tvååker och Morup. Av Göran Åkesson, Sibbarp. Sid 38.
 • Något om den gamla postvägen genom Halland. Av Fritz Lundström, Ängelholm. Sid 50.
 • Mordet på handlare P R Seldener – ett rättsfall från Tvååker 1847. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 53.
 • När ett dussin får, en fårhund och en rågåker skapade osämja. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 65.
 • Kustvakt Tifvermans fantastiska döttrar. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 70.
 • Tofta station och en krönika om en järnvägsfamilj. Gunnel Björcke, Lindberg. Sid 74.
 • Den upprörande Tufva-affären – en rättsskandal år 1893. Av Margareta Strömbom, Ferney, Frankrike. Sid 88.
 • En välsorterad lanthandel i Köinge åren kring 1900. Av Bengt-Erik Olsson, Göteborg. Sid 107.
 • Ett sekel med Himle Biförening. Av Nial Rosgardt, Morup. Sid 113.
 • Det hände i Slöinge 1914 – två brev berättar. Av Göran Christianson, Kvibille. Sid 114.
 • De gamla breven vittnar om vardagsliv i bister tid. Av Jenny Andersson, Vinberg. Sid 120.
 • En statarfamilj flyttar från slätt till skogsbygd. Rolf Johansson, Gunnarp. Sid 124.
 • Varifrån kommer tillnamnen i Träslövsläge? Mariann Gustavsson, Träslöv. Sid 126.
 • Att flytta från staden till landet – en längtan efter frihet. Av Ingvar Gustafsson, Fristad. Sid 133.
 • Ett tekniskt geni i Järnvirke. Torsten Stener, Sibbarp. Sid 136.
 • En Mäshultspojke berättar. Bo Gustavsson, Skällinge. Sid 138.
 • Mina skolår under andra världskriget. Av Bengt Bengtsson, Sibbarp. Sid 142.
 • En ”Notesbok” berättar. Ewa Braun, Träslöv. Sid 166.
 • När jag låg på epidemisjukhuset i Falkenberg. Av Elvy Bengtsson, Asige. Sid 169.
 • Några minnesbilder från Heberg på 1940-talet. Av Olle Jonson, Årstad. Sid 172.
 • Tankar om manligt och kvinnligt. Margit Gustavsson, Ljungby. Sid 177.
 • Den stora vårtvätten i Näralia. Av Dagmar Gustavsson, Skällinge. Sid 180.
 • Mitt första skolår. Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 183.
 • Förlossning i juletid. Av Gun Johansson, Rolfstorp. Sid 185.
 • När vi köpte vår första TV. Av Annie Crona, Gunnarp. Sid 187.
 • TV-program från Falkenberg väckte vrede i Torup. Sture Boman, Skrea. Sid 189.
 • Årnäshalvön under 1900-talet – från utmark till sommarparadis. Av Alex Karlsson, Ås. Sid 192.
 • Bageriet i Himle – en epok som varade i fyra decennier. Av Hasse Eliasson, Västerås. Sid 196.
 • Vardagssysslor, förnöjsamhet och förändringar i tiden. Av Gert Vänestål, Falkenberg. Sid 204.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 206.

 

Årg 49. (2007-2008)

 • Hallandsbygd är folkets historia. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 5.
 • Sista bussen till stan. Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 6.
 • Betessläpp på Kullsgärde – en attraktion i Skrea. Monica Bondeson, Skrea. Sid 8.
 • Vädret i Halland året som gått. Elvert Carlén, Ullared. Sid 11.
 • Visningshallen har tjänat ut. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 19.
 • 2008 ett jubileumsår för Olof von Dalin. Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 22.
 • Ett år med Bondesonsällskapet. Bengt Svensson, Eftra. Sid 25.
 • Klädd för arbete och vardagsliv                                                                            27
 • ”Danskestenarna” – medeltida kvarnstensbrytning i Veddige. Av Göran Bengtsson, Veddige. Sid 38.
 • Aranäs uppgång och fall. Rolf Bäckerstam, Varberg. Sid 52.
 • Medeltidens jarlar och grevar i Halland. Göran Åkesson, Sibbarp. Sid 57.
 • En ”blöt” novemberdag 1671 med rättsligt efterspel. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 66.
 • Dråpet i Yttra Berg år 1699. Av Torbjörn Nilsson, Gunnarp. Sid 73.
 • En präst i Morup vittnar om jordskalvet 1769. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 78.
 • ”Målare-Gunne” – en konstnärlig kistmålare i Veddige. Bo Emanuelsson, Veddige. Sid 81.
 • Revolutionärer i Brännhult. Margareta Strömbom, Ferney, Frankrike. Sid 92.
 • Hämnden mot middagsprästen. Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 102.
 • Äldre tiders postmästare i Varberg och Falkenberg. Fritz Lundström, Ängelholm. Sid 106.
 • Postgången i Morup förr och nu. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 110.
 • Det sista krögarparet på gamla Slöinge gästis. Av Göran Christiansson, Kvibille. Sid 117.
 • Festen på Skrea strand – årets roligaste händelse. Ulla Rickardsson, Vessige. Sid 123.
 • Syskonen Svensson från Välasjö – deras liv i Sverige och Amerika. Av Inga Olsson, Göteborg och Peter Skoglund, Lund. Sid 125.
 • Stor Anna på Daskas – jakten på ett levnadsöde. Nils-Erik Wallin, Värö. Sid 134.
 • Vägen som blev över – ett 70-årsminne. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 137.
 • Lanthandeln i Gödeby. Av Elsa Bengtsson, Ljungby. Sid 143.
 • En gammal kassabok berättar om svunna tider. Av Ingvar Gustafsson, Fristad. Sid 147.
 • En syskonskara i Norvära. Rolf Nordqvist, Värö. Sid 150.
 • Slöinge i krigets skugga. Av Egon Josefsson, Stenungsund. Sid 154.
 • Nu firas friluftsgudstjänst vid Anne-Majas gamla torp. Av Erik Gustavsson, Karl Gustav. Sid 164.
 • Mitt Kåsa. Av Karl W Karlsson, Falkenberg. Sid 167.
 • Tångbärgning i Rosendal. Av Eskil Andreasson, Falkenberg. Sid 172.
 • Luffartider. Lena Carlsson, Gunnarp. Sid 173.
 • 4H och Viskans Ros i Veddige – ungdomsaktiviteter på 50-talet. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 176.
 • Lilla Träslöv – min oas i Varberg. Björn Johansson, Varberg. Sid 179.
 • Så minns jag Farbror Algot. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 184.
 • Min drömkille för 50 år sedan. Av Siv Qvarfordh, Falkenberg. Sid 194.
 • Så slår man sönder ett mjölkbord. Bengt-Arne Nilsson, Gällared. Sid 197.
 • Tennisen i mitt liv. Av Rolandh Nilsson, Varberg. Sid 200.
 • Så fick Gunnarp tillbaka sin manliga hembygdsdräkt. Annie Crona, Gunnarp. Sid 206.
 • Min vänskap med en flyktingfamilj. Runa Jacobson, Skrea. Sid 209.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 212.

 

Årg 50. (2008-2009) 

 • Hembygdsrörelsen tar fram folkets historia. Birger Svanström, Ruda. Sid 5.
 • Till Frithiof Bengtssons minne. Bertil Carlsson, Varberg. Sid 6.
 • Hallandsbygd – en 50-åring med framtiden för sig. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 7.
 • Margit Svensson – ölänningen som fick idén till Hallandsbygd Av Rune Waginder, Stockholm. Sid 10.
 • Hembygdsföreningarna och naturvården. Margit Svensson, Okome. Sid 12.
 • Alrik Larsson – redaktör och hembygdsvän. Av Ove Johansson, Falkenberg. Sid 14.
 • Glöm inte nykomlingen! Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 16.
 • Ajöss mä Pyttebanan. Av Lasse i Ale. Sid 20.
 • Frithiof Bengtsson – den outtröttlige folkbildaren. Av Sven Larsson, Falkenberg. Sid 22.
 • Ain nämndemannapågs fonderingar. Av Fribeson. Sid 26.
 • Mina år med Hallandsbygd. Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 29.
 • Tjugofem lärorika år i redaktionskommittén. Bertil Carlsson, Varberg. Sid 34.
 • Jordbrukets utveckling under Hallandsbygds tid. Av Gert Ahlqvist, Eftra. Sid 36.
 • Att ta hand om gräset – vallskörden under 50 år. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 40.
 • När elektriciteten kom till byn och annat som hände 1958. Rune Davidsson, Grimeton. Sid 53.
 • Mitt första arbete. Gunvor Karlsson, Falkenberg. Sid 45.
 • Då fanns det jobb på Håsa och Kåsa. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 47.
 • Den första bilen var en Lloyd. Av Sture Boman, Skrea. Sid 50.
 • När televisionen kom. Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 52.
 • ”Dom har vart i sjön” – dramatik på Läjet för 50 år sedan. Marianne Gustavsson, Träslöv. Sid 61.
 • Väröbygdens förvandling under ett halvt sekel. Göran Karlsson, Värö. Sid 63.
 • Min dröm om hembygden. Sid 66.
 • Vädret i Halland året som gått. Av Elvert Carlén, Ullared. Sid 80.
 • Järnvägen på nya spår genom Falkenberg och Skrea. Av Monica Bondeson, Skrea. Sid 84.
 • Dalins författarskap i fokus under 300-årsjubileet. Av Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 88.
 • August Bondesons bok om marknadsliv i nytryck. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 91.
 • Sista föreställningen med Krogseredsamatörerna. Eivor Andersson, Krogsered, med flera. Sid 94.
 • 350 år sedan freden i Roskilde. Av Sven Larsson, Falkenberg. Sid 98.
 • Häxan i Hackarp – sanningen bakom en sägen från Fagered. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 109.
 • Anund Hammar – Varbergsprost i upplysningstidens anda. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 117.
 • En tragedi i Spannarp 1851. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 126.
 • Två kvinnoöden i Sjönevad. Av Inga-Lill Cederberg, Vessigebro. Sid 136.
 • Ur en torpares tunga liv. Av Ingrid Carlsson-Jönsson, Halmstad. Sid 141.
 • Maria och hennes livsresa från Malmberget till Krogsered. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 145.
 • Så minns jag faster Albertina. Av Signe Dahlberg Persson, Okome. Sid 151.
 • Inskriptioner på Ringhals i Värö minner om första världskriget. Av Gerd Almér, Ljungby. Sid 156.
 • Klockarens dikt om livet och döden. Av Gunborg Jonsson, Skrea. Sid 158.
 • Från linfrö till linneduk. Britta Grohman, Järfälla. Sid 160.
 • Prästadrängens brev till sin Johanna. Av Kurt Karlsson, Ysby. Sid 163.
 • När jag gick i Aleslövs skola. Av Majvor Adolfsson, Träslöv. Sid 166.
 • Kamrer Otto Johansson – en profil på Berte Qvarn. Av Egon Josefsson, Stenungsund. Sid 168.
 • Seder och bruk när jag var barn. Av Ulla Holmers, Falkenberg. Sid 171.
 • Några sommarminnen från ofärdsåret 1943. Karl W Karlsson och Lennart Qvarfordh, Falkenberg. Sid 174.
 • Hallänningar och deras bilar. Sid 180.
 • Boendestandard från 40-talet till i dag. Siv Qvarfordh, Falkenberg. Sid 186.
 • Så minns jag familjen Bergkvist i Karl Gustav. Erik Gustavsson, Karl Gustav. Sid 189.
 • När man körde motocross vid Sörsedammen i Varberg. Av Björn Johansson, Varberg. Sid 191.
 • Mitt liv som lanthandlare. Av Karl-Axel Ivarsson, Sibbarp. Sid 195.
 • Karl-Axel i Värö – hästkarl och vagnmakare. Lars-Olov Pettersson, Värö. Sid 208.
 • ”Bara fem minuter” – en slummerkudde berättar. Av Paradis Kerstin Gustafsson, Lindberg. Sid 213.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 216.

 

Årg 51. (2009-2010) 

 • Någonting i hästväg. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 5.
 • Ombytta roller i stallet. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 8.
 • Hästarna fanns överallt. Av Karl-Axel Henningsson, Värö. Sid 11.
 • Hästminnen från Morup. Av Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 15.
 • Hästbilder från Stackenäs. Erik Gustavsson, Karl Gustav. Sid 20.
 • Väröbornas sista färd gick med häst och vagn. Av Lars-Olov Pettersson, Värö. Sid 22.
 • Uno – en unik hallänning. Aina Karlbom, Träslöv. Sid 24.
 • Snobben blev häst hos kungen. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 26.
 • När hobbyn blev arbete – hästar på heltid. Av Emelie Andersson och Olivia Andersson, Fagered. Sid 27.
 • Halländska hästbilder. Sid 31.
 • Farfar, vill du berätta om andra världskriget? Av Sture Boman, Skrea. Sid 44.
 • Väderåret i Halland. Av Elvert Carlén, Ullared. Sid 47.
 • Dalins jubileumsår gav sällskapet inspiration för framtiden. Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 50.
 • Ett år med Bondesonsällskapet. Bengt Svensson, Eftra. Sid 52.
 • Ås klosters första tid. Av Göran Åkesson, Sibbarp. Sid 54.
 • Vem var Peder Skrivare? Av Mats Dahlbom, Falkenberg. Sid 61.
 • ”Uppkastelser” i Gunnarp och Svartrå år 1705 Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 71.
 • Deromebor i slagsmål – en rättssak från år 1729. N. Bertil Johansson, Veddige. Sid 76.
 • En tragisk händelse i Vessige. Av Margareta Kristensson, Vessige. Sid 83.
 • S:t Laurentii kyrka i Falkenberg – templet som blev gymnastiksal . Av Anders Brogren, Falkenberg. Sid 85.
 • Jonsjö säteri, von Döbeln och järnmalmen i Veddige. Av Bo Emanuelsson, Veddige. Sid 100.
 • De kallades för tattare – historier från Ljungby. Christer Torstensson, Ljungby. Sid 107.
 • En liten skvaltkvarn gav namn åt en hel släkt. Gerd Almér, Ljungby. Sid 110.
 • Prekebogumman botade min ”mataleja”. Av Karl Abrahamsson, Kungsäter, och Kurt Karlsson, Ysby. Sid 113.
 • En utflykt i Varbergstrakten sommaren 1884. Av Margareta Strömbom, Ferney, Frankrike. Sid 115.
 • Ett halländskt emigrantöde. Ivan Nilsson, Varberg. Sid 123.
 • Amerikabrevet berättar om ett halländskt kvinnoöde. Av Kerstin Ljungberg, Tvååker. Sid 128.
 • Svärd – ett torp i Vessige. Av Inga-Lill Cederberg, Vessige. Sid 133.
 • Neta och hennes stuga i Krogsered. Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 13.
 • En professionell husmor i det tidiga 1900-talet. Av Eva Bergenlöv, Vallåkra. Sid 141.
 • Bara minnen finns kvar av mormors stuga. Av Majvor Adolfsson, Lindberg. Sid 149.
 • Kustfiske i Västerhavet. Ture Nilsson, Lindberg. Sid 151.
 • Min karriär på vita duken – och något om kepsar. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 155.
 • Ullareds fantastiska historia i bild. Av Gerth Johansson, Ullared. Sid 158.
 • När jag var hembiträde. Av Gunborg Jonsson, Skrea. Sid 164.
 • Sorgens fält – hallänningar i första världskriget. Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 169.
 • Luftvärnstornet i Ätrafors bevaras åt eftervärlden. Sven Larsson, Falkenberg. Sid 184.
 • Minns du TAJAS Band? Av Ewa Freij, Ryssby. Sid 199.
 • Villy Amos – Morupspojken som blev bollfenomen. Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 202.
 • Så minns jag mormors kök. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 208.
 • Tio år sedan millennieskiftet – så firade vi i Skrea.  Sture Boman, Skrea. Sid 211.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 215.

 

Årg 52. (2010-2011)

 • Förord. Av Gullvi Andreasson, Varberg. Sid 5.
 • Åh, vad vi dansade! Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 9.
 • Det var dans bort i vägen. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 13.
 • Arbetarfröjd och drängkammarorgel. Sture Boman, Skrea. Sid 19.
 • Dansbanan som blev en visa – Vålabacken i Värö. Karl-Axel Henningsson och Lars-Olov Pettersson, Värö. Sid 23.
 • Breven berättar om nöjeslivet i början av 1900-talet. Gunnel Björcke, Lindberg. Sid 28.
 • Bron där dansen förbjöds. Ulla Rickardsson, Vessige. Sid 33.
 • Zigenardans i Krogsered. Margareta Ljungström, Krogsered och Ingegerd Dock, Landskrona. Sid 35.
 • De stora artisterna uppträdde på Nöjesparken i Varberg. Rebecka Kvint, Varberg. Sid 38.
 • Karl Gustavs bygdegård under sex decennier. Av Erik Gustavsson, Karl Gustav. Sid 43.
 • Så minns jag dansbanan vid Hjärtaredssjön. Tord Johnsson, Varberg. Sid 46.
 • Dansbanor i Ås förr i tiden. Av Bengt-Eric Andersson, Ås. Sid 51.
 • Dansbanan i Gödestad varade en sommar. Av Naima Nilsson, Gödestad. Sid 54.
 • Jag tog mina första danssteg på landsvägen i Skällinge. Margareta Persson, Falkenberg. Sid 55.
 • Dansfotografen berättar. Arvid Bengtsson, Västerås. Sid 57.
 • Uno Karlsson – bildkonstnär med egen dansbana. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 64.
 • Slutdansat i Centrum. Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 71.
 • Ett år av väder. Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 77.
 • Nästan som på 40-talet. Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 83.
 • August Bondesons släkt i fokus på årsmötet. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 85.
 • En skans i Falkenberg? Av Mats Dahlbom, Falkenberg. Sid 86.
 • Våldsamheter mot Valingeprästen 1697. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 92.
 • Vessige bro – ny överfart vid gammal passage. Sven Larsson, Falkenberg. Sid 96.
 • Laga skifte i Espelunda by 1838. Bernt Johnsson, Lindome. Sid 103.
 • Hovgården – bilder från Bexellska epoken 1808–1928. Av Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 108.
 • Tre skepparbröder i Falkenberg. Av Anders Brogren, Falkenberg. Sid 121.
 • Familjebibeln berättar om livet på soldattorpet. Av Ewa Freij, Ryssby. Sid 128.
 • Rya lanthandel under 120 år. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 133.
 • Centerpartiet hundra år. Av Göran Johansson, Varberg. Sid 140.
 • Föreningsliv för 90 år sedan – protokollen berättar. Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 143.
 • Några hästbilder från Varberg. Ronald Johansson, Varberg. Sid 150.
 • Historier om Severin – en riktig trägubbe. Bengt-Arne Nilsson, Gällared. Sid 154.
 • Livet vid Paradissjön. Av Elvy Andersson, Gunnarp, och Arvid Bengtsson, Västerås. Sid 157.
 • Dagar av oro – april 1940. Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 165.
 • När jag fick följa med far på oktobermarknad. Rune Carlsson, Slöinge. Sid 172.
 • Så har möhippan förändrats. Inger Eklöv, Veddige. Sid 175.
 • Tjugo år med en säckakärra. Sven-Göran Larsson, Rolfstorp. Sid 179.
 • Ett föredrag i Ljungby jag aldrig glömmer. Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 183.
 • Väderkvarnen i Trönningenäs återinvigdes med nya vingar. Av Henry Granhamn, Lindberg, och Lennart Larsson, Torpa. Sid 186.
 • Med bara vinden som kraft – väderkvarnar i Morup/Stafsinge . Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 190.
 • Ullareds fantastiska historia. Av Gerth Johansson, Ullared. Sid 213.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 221.

 

Årg 53. (2011-2012) 

 • Förord – Väl talat men rikt pratat bäst! Av Kerstin Hultin, Skummeslöv. Sid 5.
 • Man har inte roligare än man gör sig! Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 8.
 • Sång och musik – nedslag i tre sekler. Sture Boman, Skrea. Sid 10.
 • När bilden började leva – film i Falkenberg. Bengt Svensson, Eftra. Sid 15.
 • Herbert Köhler – några minnen av en radio- och filmpionjär. Av Tord Johnsson, Varberg. Sid 27.
 • Drängkammarfester och romantik. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 30.
 • Det började med en gammal lada – teaterminnen från Varberg . Av Alva Peterson, Varberg. Sid 32.
 • Sjösättningsgille i Morup – ett nöje i svunna tider. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 36.
 • Viktor Kulörten Andersson – kändis med rötter i Lindberg. Av Sven Johansson, Lindberg. Sid 38.
 • The Barys och 2 Carlthoff – två artistpar från Varberg. Av Lennart Haglund, Varberg. Sid 43.
 • 60 år sedan första Tvååkersrevyn. Lars Grimbeck, Varberg. Sid 50.
 • Teaterverksamhet i Värö–Stråvalla. Åke Johansson, Värö. Sid 55.
 • Cykelfesten – en ny tradition. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 59.
 • Källor till glädje – några bilder från förr. Sid 65.
 • Ett blött och kyligt år. Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 72.
 • Ett lusthus till Olof von Dalins minne på Prästgårdsön i Vinberg. Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 78.
 • August Bondeson i ord och ton. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 81.
 • ”Jon i Slätthult” i nytryck. Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 83.
 • Vessige-Alfshögs hembygdsförening fyller 50 år. Av Ulla Rickardsson, Vessige. Sid 85.
 • Lindberga hembygdsförening – en av länets största. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 88.
 • Från Attarp till Knutsgärde – en fantastisk resa genom Ljungby . Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 93.
 • Den unika kopplingen mellan Abilds kyrka och Hjuleberg. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 96.
 • När straffstocken kom till Gunnarp 1692. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 102.
 • Lantmätare Johan Söderling bodde mitt i Halland. Av Sven Larsson, Falkenberg. Sid 106.
 • Om sill och moral i Halland. Mats Dahlbom, Falkenberg. Sid 113.
 • Äktenskapshinder i Krogsered. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 117.
 • En konstnär från Abild. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 121.
 • J A Holmqvist – en resenär med pensel i hand. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 127.
 • Mors spökhistorier för oss barn när vi kurade skymning. Selma Hansson, Vinberg, och Lennart Nilsson, Eftra. Sid 130.
 • John Anderson från Vinberg blev fotograf bland indianer. Av Claes-Håkan Jacobson, Stockholm. Sid 137.
 • Birger Svensson och lanthandeln i Hunnestad – Monarks vagga. Av Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 148.
 • Flickan från Bräcke i Vessige eller Vad hände i Ryssland? Av Barbro Forsell, Borås. Sid 158.
 • Prisad marmelad från Varberg. Av Börje Larö, Varberg. Sid 165.
 • Mina första år i arbetslivet – minnen från 1910-talet. Jonas Thorsson och Ingrid Andersson, Varberg. Sid 171.
 • När jag var piga i Olofsbo. Av Naemi Johansson, Morup, och Bernt Johnsson, Lindome. Sid 174.
 • Att sälja en klocka. Av John Johansson, Slöinge. Sid 178.
 • Att läsa för prästen på 30-talet – en utdragen historia. Av Egon Josefsson, Stenungsund. Sid 181.
 • En man steg av tåget. Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 186.
 • Ett krigsbarn berättar. Av Anja Bengtsson, Veddige. Sid 192.
 • Barndomens somrar i Apelviken. Av Per-Olof Eliasson, Rättvik. Sid 196.
 • Några minnen från Mäshult – en vaktkonstapel berättar. Bo Gustavsson, Skällinge. Sid 204.
 • Så minns jag den gamla järnvägen. Av Ewa Freij, Ryssby. Sid 207.
 • Genljud från flydda tidevarv. Gösta Runevad, Falkenberg. Sid 216.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 218. 

 

Årg 54. (2012-2013)

 • Förord. Av Agneta Boqvist, Varberg. Sid 5.
 • Mat och dryck i folktron. Av Eva Berntsson Melin, Varberg. Sid 8.
 • Mathållning innan elen kom. Av Rune Davidsson, Värö. Sid 29.
 • Mat och dryck om julen. Naima Nilsson, Gödestad. Sid 30.
 • Rompegille i Morup. Nial Rosgardt, Morup. Sid 34.
 • Bäsk hör julen till. Av Margareta Tönsgård, Eftra. Sid 36.
 • Skola, matsäck och spiskunskap. Av Ingrid Andersson, Varberg. Sid 38.
 • Ett välkommet fynd i vägkanten när kaffet var ransonerat. Lennart Larsson, Torpa. Sid 40.
 • Min barndoms kaffekalas. Ingegärd Åkesson, Sibbarp. Sid 43.
 • Kafferep och trattgrammofon. Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 46.
 • Ett konfektbageri i Morup. Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 50.
 • När kaninskötsel var en inkomstkälla för unga. Sture Boman, Skrea. Sid 52.
 • Restaurang Möllan satte Morup på kartan. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 54.
 • Anna Andersson – kalaskokerska i fem decennier. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 56.
 • Mammas matsedel från 1941. Av Ewa Freij, Ryssby. Sid 60.
 • Stormar, översvämningar och annat vädergodis. Av Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 66.
 • De (nästan) bortglömda saköreslängderna. Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 72.
 • Friskytten som efterlämnade djupa avtryck i Ätradalen. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 79.
 • Frieriet i Slätthult av August Bondeson. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 84.
 • Bondesonsällskapet minns Eric Rasmusson. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 92.
 • Boberg hade en affär i ett sekel. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 94.
 • En sällsam släkthistoria från Boberg. Stellan Andersson, Harplinge. Sid 98.
 • En torparfamilj från Morup. Av Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 100.
 • Anders Elisson – visionär bonde och mäktig politiker. Ingvar Svensson, Tvååker. Sid 105.
 • Strandpromenaden fyller 100 år. Av Lennart Hjelmstedt, Varberg. Sid 110.
 • Historien om Hässlås och dess kapell. Av Gunnar Petersson, Falkenberg. Sid 118.
 • ”Målarn i Syrhult” prövade lyckan i USA. Av Ewa Freij, Ryssby. Sid 121.
 • Med korna som dragare. Karl-Axel Henningsson, Värö. Sid 127.
 • Tre små röda stugor vid bron över Lillån. Av Inga-Lill Cederberg, Vessige. Sid 128.
 • Minnen från mina fosterhem. Av Elisabeth Hansson, Tvååker. Sid 134.
 • Meraftan och kruska på Havagård – minnen från ett självhushåll. Av Egon Josefsson, Stenungsund. Sid 148.
 • Så minns jag min skoltid i Gunnarpsbro 1936–44. Av Rune Andersson, Växjö. Sid 153.
 • När jag julhandlade för första gången. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 157.
 • Blackebergarens hylabaor. Dan Johansson, Vinberg. Sid 159.
 • Ett livsverk utan gloria. Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 163.
 • Från min barndoms horisont – episoder och hågkomster. Av Nils-Arne Petersson, Stafsinge. Sid 174.
 • Älmeberget och dess hemligheter. Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 186.
 • En resa med Pyttebanan jag aldrig glömmer. Av Eia Olofsson, Skrea. Sid 195.
 • Vägen till Örnen. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 198.
 • Vilken lyckad hemvändardag! Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 206.
 • Årstad hembygdsförening fyller 60 år. Av Karin Johansson, Årstad. Sid 208.
 • Hallandsbygd i mitt hjärta. Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 211.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 214.

 

Årg 55  (2013-14)

 • Förord. Av Bengt Bengtsson, Östra Karup. Sid 5.
 • Mitt skolminne. Av Maria Schottenius, Stockholm. Sid 9.
 • Göthriks skola i Hunnestad – en världsarvsskola. Margaretha Pedersen, Hunnestad. Sid 13.
 • Till skolan går jag så glad i hågen. Av Egon Josefsson, Stenungsund. Sid 15.
 • Julen blev inte som seminaristen Chronschough tänkt sig. Sid 22.
 • ”Vi böra i flit likna myran.” Av Gunvor Karlsson, Falkenberg. Sid 23.
 • Så var det i Trustorps småskola 1961–63. Av Eva Johansson, Västervik. Sid 26.
 • Ljusa och mörka minnen från mina skolår i Skrea. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 31.
 • Arkiven berättar om disciplin och lydnad. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 34.
 • En försumlig skjutsänka och hennes osedliga tjänstefolk. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 36.
 • Jag följde en ambulerande tröska i Slöinge. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 42.
 • Den välsignade rågen. Rune Ågers, Västerås. Sid 45.
 • Kustfisket i Eftra. Lennart Nilsson, Eftra. Sid 49.
 • När bussarna kom – maj 1945. Av Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Sid 58.
 • Skolhistorier från Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 74.
 • Ett pampigt och högtidligt hus – Rosenfredsskolan i Varberg. Av Rebecka Kvint, Varberg. Sid 76.
 • Skolhistoria från Skällinge. Av Ivan Nilsson, Varberg. Sid 79.
 • Från nybörjare till student – en Skällingeflickas skoltid. Ingrid Andersson, Varberg. Sid 88.
 • Min första skoldag. Ellen Larsson, Okome. Sid 91.
 • Blandade minnen och tankar från skolan i Tvååker. Roy Sjöberg, Tvååker. Sid 95.
 • När prinsen besökte Tvååker – en skolpojke berättar. Av Rune Ågers, Västerås. Sid 101.
 • Så minns jag min tid i Okome skola. Anna-Greta Lundin, Ullared. Sid 102.
 • Det var en gång ... Om Ästads skolmuseum. Barbro Svensson, Sibbarp. Sid 110.
 • Bexells talande stenar berättar om hallänningar. Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 116.
 • Askome – en presentation. Sven Larsson, Falkenberg. Sid 131.
 • En kvinnas olyckliga öde i 1800-talets Halland. Av Ingemar Uvliden, Kiruna. Sid 137.
 • Ett år som lantbrukselev. Jan-Ove Larsson, Ljungby. Sid 143.
 • En småskollärarinna från Falkenberg. Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 146.
 • Min småskoletid i Rolfstorp. Holger Karlsson, Rolfstorp. Sid 153.
 • Mina första skolår. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 156.
 • Min tid i Hagaskolan på 1940- och 50-talen. Björn Johansson, Varberg. Sid 160.
 • Skolminnen från Tvååker. Gerd Johansson, Tvååker. Sid 167.
 • Ett tragiskt skolminne. Av Naima Nilsson, Gödestad. Sid 170.
 • Min bästa skolresa. Kenneth Johansson, Gödestad. Sid 172.
 • Skolminnen från Ljungby och Alfshög åren 1870–74. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 174.
 • Mina uppväxtår i Stråvalla skola. Av Lennart Qvarnström, Värö. Sid 178.
 • Möte med varg på skolvägen. Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 182.
 • ”Melie Sven” – en Falkenbergsprofil i början av 1900-talet. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 186.
 • Vessige kyrkogård – fakta och funderingar utifrån en målning. Inga-Lill Cederberg, Vessige. Sid 192.
 • När landsvägen slingrade sig runt Norvära. Av Karl-Axel Henningsson, Hilma Karlsson och Sebastian Thunberg, Värö. Sid 196.
 • Fegen. Av Elisabet Kalin, Gunnarp. Sid 200.
 • Hembygdsrörelsen i Halland – en historik. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 203.
 • Albert Sandklef – bondpojken som blev filosofie hedersdoktor. Per Starefors, Varberg. Sid 206.
 • Värö-Stråvalla hembygdsförening har verkat i fyra decennier. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 210.
 • Bondesonsällskapet – från årets höjdpunkter. Kristina Brixson, Falkenberg, och Bengt Svensson, Eftra. Sid 214.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 216. 


Årg 56. (2014-2015) 

 • Förord. Av Curry Heimann, Göteborg. Sid 5.
 • Tack Maj-Britt Viola – från byn i ditt hjärta. Av Solveig Rosgardt, Morup. Sid 7.
 • Minns du ditt första jobb? Sid 9.
 • Jag trivdes på folkhögskolan. Av Maria Ahlbäck-Carlsson, Falkenberg. Sid 10.
 • En skola i sjukhusmiljö – en skola i skymundan. Av Eva Berntsson Melin, Varberg. Sid 19.
 • När jag var skolmåltidsbiträde. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 40.
 • Mitt första skolår. Av Ingegärd Åkesson, Sibbarp. Sid 42.
 • Sörby småskola – glimtar ur en byskolas historia. Av Inga-Lill Cederberg, Vessige. Sid 46.
 • Minnen från min skoltid i Samrealskolan i Falkenberg. Av Siv Qvarfordh, Falkenberg. Sid 53.
 • Ett skolkort som väcker minnen. Av Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 62.
 • De stulna lammen i Morup 1650. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 64.
 • Majoren och bonden från Dahlsgård i Alfshög. Av Karl-Erik Andersson, Köinge. Sid 71.
 • Tre kvinnor från gångna sekel. Av Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 76.
 • Alfred Lundgrens Necken. Av Lennart Hjelmstedt, Varberg. Sid 88.
 • Klockdyket och sägner kring Abilds kyrka. Av Sven-Olof Svensson, Varberg. Sid 91.
 • Guldfyndet i Blixtorp. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 96.
 • Farmor och Vår Herre. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 100.
 • Lis mosse. Av Torsten Andersson, Morup. Sid 104.
 • Om skogsbruk och sågverk i Hallands inland. Av Bengt Johansson, Skrea. Sid 108.
 • Rökerier i Falkenberg. Av Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 116.
 • ”Hansinga Eric” i Hunnestad – Sveriges äldste man. Av Stellan Eriksson, Hunnestad. Sid 122.
 • ”Vanliga” liv och unika berättelser. Av Eva Bergengren, Falkenberg. Sid 124.
 • Skriv ditt liv – en cirkelledares berättelse. Av Marie Hellström, Kungsbacka. Sid 130.
 • Mangling på gammalt vis. Av Stina Henningsson, Värö. Sid 133.
 • Jordbruket förr i tiden. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 134.
 • Vad gjorde Oskar II i Krogsered? Av Margareta Ljungström och Sara Ljungström, Krogsered. Sid 140.
 • Minnen från Kvarnaboens. Av Kerstin Ljungberg, Tvååker. Sid 143.
 • Om min far byaslaktaren och andra historier. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 148.
 • Min tid som affärsbiträde i Okome Handelsförening. Av Anna-Greta Lundin, Ullared. Sid 154.
 • Ångan som öppnade Halland. Av Lennart Hjelmstedt, Varberg. Sid 162.
 • Sorgeliga saker hända. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 181.
 • Hundra år sedan Bondetåget. Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid 184.
 • Morupsbor i Bondetåget. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 187.
 • Morfars Pärla. Av Karl-Axel Henningsson, Värö. Sid 189.
 • Om Korpåsa sele – en berättelse av August Bondeson. Sid 190.
 • En berättelse på Sällstorpsdialekt. Av Kerstin Larsson, Spannarp. Sid 193.
 • Pass med kaka i Halland. Av Yvonne Brodén, Falkenberg. Sid 197.
 • Nôr Ramseporren fick smaoka stutarompen. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 200.
 • Vinberg-Ljungby hembygdsförening 50 år! Av Jan-Ove Larsson, Ljungby. Sid 202.
 • Att lära genom att göra. Av Ulla Rickardsson, Vessige. Sid 203.
 • von Dalin och Bellman – från idé till färdig bok. Av Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 206.
 • Halländska sagor – nytt projekt för Bondesonsällskapet. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 209.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 212.


Årg 57. 2015-2016

 • Inte lätt att hyra ut kanoter en regnig sommar. Av Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 7.
 • Från växeltelefonist till apotekstekniker. Av Margareta Persson, Falkenberg. Sid 9.
 • Mitt första jobb var mitt roligaste. Av Kurt Sevehem, Stråvalla. Sid 14.
 • Minnen från Sjönevad. Av Inger Johansson (f. Wennerholm), Falkenberg, och Gunnel Wennerholm, Svartrå. Sid 17.
 • Den svekfulla pigan hos Okomeprästen 1697. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 34.
 • Polis sköts av flyende tjuv – dramatik på första jobbet. Av Arvid Karlsson, Åsa. Sid 39.
 • En bilreparatör måste kunna värma och kröka ett järn. Av Jan Svensson, Falkenberg. Sid 47.
 • Att vara hembiträde på 1940-talet. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 49.
 • Nackhälleskölden i Spannarp – 150 år sedan fyndet. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 51.
 • Hunnestads kyrka förr och nu. Av Tore Gunnesson, Hunnestad. Sid 60.
 • Affären – en livsnerv i Hunnestad. Av Kenneth Johansson, Gödestad. Sid 64.
 • Dotter, hustru och mor. Av Birgit Andersson, Varberg. Sid 68.
 • Den första bilen. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 73.
 • Cykelen. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 75.
 • Svennagård – en släktgård i minst tio generationer. Av Inge Johansson, Stamnared. Sid 79.
 • Majes – en backstuga i Glommen. Av Håkan Ericson, Morup. Sid 84.
 • Tiggaregossen som lurades av glasmästaren 1701. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 89.
 • Lantarbetareidyller 1930 – en liten skrift berättar. Av Sture Boman, Skrea. Sid 95.
 • Mitt första avlönade jobb var som kartritare. Av Allan Johansson, Gällared. Sid 101.
 • Springschassen i Vessigebro. Av Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 104.
 • Springpojksjobben var roliga och lärorika. Av Björn Johansson, Varberg. Sid 109.
 • Första lönen gick till handväskor. Av Gerd Johansson, Tvååker. Sid 112.
 • Tångtäkten i Ugglarp. Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid 114.
 • Två skolpojkar från Stråvalla. Av Eivor Gunnarsson, Stråvalla. Sid 120.
 • Mitt jobb som böckare. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 130.
 • Mitt första riktiga jobb. Av Eva Berntsson Melin, Varberg. Sid 133.
 • Levnadsöden – sex kvinnor med rötter i Hallandsbygd. Av Margareta Strömbom, Ferney-Voltaire, Frankrike. Sid 138.
 • Flyktingar i Morup. Av Torsten Andersson, Falkenberg. sid 156.
 • Mitt liv bland flyktingarna. Av Maria Ahlbäck, Falkenberg. Sid 159.
 • När jag arbetade på Eolbolaget i Varberg. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 169.
 • Mitt första jobb på Göteborgs Bank sommaren 1958. Av Siv Qvarfordh, Falkenberg. Sid 175.
 • Jobbet på Värö Värdshus gav kunskaper för livet. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 181.
 • Så började hembygdsföreningens loppis i Vinberg-Ljungby. Av Dan Johansson, Vinberg. Sid 185.
 • Tvååkers hembygdsförening firar 50-årsjubileum. Av Gösta Karlsson och Birgit Kettisen, Tvååker. Sid 189.
 • Mitt första jobb och andra berättelser från Tvååker. Av Karl-Olof Andersson, Tvååker. Sid 192.
 • Olof von Dalinsällskapet fyller 20 år. Av Elisabeth Andrén, Falkenberg. Sid 203.
 • Nu finns Bondesons sagor åter i tryck. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 206.
 • Vaet bätter föör? Av Perse-Lennart. Sid 208.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 210.


Årg 58. 2016-2017

 • Hembygdens år 2016. Av Hans-Erik Qvarnström, Värö. Sid 5.
 • Julkalas i snöyra. Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 7.
 • Jag glömmer aldrig tjällossningen 1947. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 10.
 • Det började med Bålastugan – Museet i Varberg fyller 100 år. Av Margareta Strömbom, Varberg. Sid 12.
 • Året då kvarnen brann. Av Sven Larsson, Falkenberg. Sid 23.
 • Den lurige lanthandlaren i Rya. Av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka. Sid 33.
 • Tragedin vid Hertingsforsen 1777. Av Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 48.
 • En rövarhistoria. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 52.
 • Herrgårdsfotboll med finlir och idel ädel adel. Av Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 54.
 • Målarlärling på 50-talet. Av Ingemar Bengtsson, Årstad. Sid 59.
 • 60 år med kassabok i hushållet. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 68.
 • När Posten var post – postminnen från Kungsäter och Gunnarsjö. Av Birgith Siberg, Kungsäter. Sid 73.
 • Hur Lovisa på Klova bröt det sociala arvet. Av Eivor Johansson, Göteborg. Sid 84.
 • En gammal mans liv. Av Naima Nilsson, Gödestad. Sid 89.
 • Karl XI och Viskanlinjen. Av Bo Emanuelsson, Veddige. Sid 91.
 • Karl XI:s skans i Veddige återinvigd med salut. Av Bo Emanuelsson, Veddige. Sid 95.
 • Vad är Tisdagsgänget? Av Lars-Olof Danielsson, Veddige. Sid 100.
 • Höga bro i Gunnarsjö – ett unikt kulturminne. Av Uno Karlsson, Gunnarsjö. Sid 103.
 • Polisen i dynghögen – ett motorcykelminne. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 108.
 • Sjukdomsbot som blev till ärekränkning 1686. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 110.
 • Tredje gången gillt – äktenskap med förhinder. Av Jan Nygren, Ljungskile. Sid 117.
 • En gård och dess folk genom två sekler. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 122.
 • Min morfars tragiska bortgång i en arbetsolycka 1933. Av Evelyn Hardenmark, Harplinge. Sid 143.
 • ”Hönekungen” – en pionjär inom hönserinäringen. Av Gustaf Nilsson, Rolfstorp. Sid 148.
 • Sjukvårdsutbildning med Ljungby Lottakår. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 153.
 • Vinterns behov av ”ellebrann” hämtades i torvmossen. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 156.
 • Torvupptagning i Nycklamossen. Av Inge Johansson, Stamnared. Sid 160.
 • Från hela mantal till många nedlagda små gårdar. Av Fred Andersson, Åbo, Finland. Sid 164.
 • Intressanta dokument funna i Torpa kyrka. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 178.
 • Halländska byar i Old England? Av Lennart Nilsson, Eftra. Sid 184.
 • Kan det någonsin bli bättre? Av Kenneth Johansson, Gödestad. Sid 187.
 • Stort intresse för vandring på Ljungby berg. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 193.
 • Skrea hembygdsförening fyller 40 år. Av Stig Agnåker, Skrea. Sid 196.
 • På middag hos August Bondeson. Av Gert Ahlqvist, Skrea. Sid 200.
 • Oktorpsgården – Hallands bidrag till ett Sverige i miniatyr. Av Bengt Svensson, Eftra. Sid 205.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 210.


Årg 59. 2017-2018

 • Med människan i fokus. Av Anna-Lena Nilsson, Varberg. Sid 5.
 • Berättelsen om ett elektriskt bageri. Av Margareta Almryd, Annerstad. Sid 7
 • Radion. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 15.
 • Med vattnet som kraftkälla – skvaltkvarnen i historien . Av Lena Berglund, Köinge. Sid 19.
 • Slut på ”framtiden” – bygden saknar sin lokala bank. Av Thore Gotthardsson, Gällared. Sid 47.
 • En gård och dess folk genom två sekler. Av Yngve Svensson, Malmö. Sid 49.
 • Så minns jag min uppväxt i Svartrå. Av Kurt Caspersson, Göteborg. Sid 59.
 • De gick över gränsen. Av Aina Karlbom, Träslöv. Sid 64.
 • Tidigare kyrkor i Valinge. Av Bertil Karlsson, Valinge. Sid 69.
 • Håkan Norlings teckningar ger liv åt Varbergs historia. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 73.
 • Kärnebygds Diversehandel – fakta och minnesglimtar. Av Björn Johansson, Linköping. Sid 82.
 • Breflådan på vinden. Av Per Dahlöf, Råå. Sid 93.
 • Handslag, famntag, klapp eller kyss?. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 99.
 • Herman Nelsson i Värö – en av Hallands särlingar. Göran Karlsson, Värö. Sid 100.
 • Den kalla krigsvintern 1941–42. Av Gustaf Nilsson, Rolfstorp. Sid 102.
 • Rättaren och ”rättarefrua” på Mäshult i Skällinge. Av Eivor Johansson, Göteborg. Sid 105.
 • Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 108.
 • På tal om om skräpytor. Av Thore Gotthardsson, Gällared. Sid 114.
 • Välklädda damer. Av Astrid Ivarsson, Tvååker Sid 116.
 • Ett stadsbarn minns somrarna i Kärra. Margareta Strömbom, Varberg. Sid 118.
 • En båtsmans död i Tvååker 1739. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 132.
 • Båtsmännen i Stråvalla socken – till sjöss och på roten. Av Eivor Gunnarsson, Göteborg. Sid 139.
 • Tröskning på en liten lantgård som jag minns det. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 159.
 • Poesiboken. Torsten Andersson, Falkenberg. Sid 163.
 • Jag glömmer aldrig nyårsafton 1949. Av Majvor Adolfsson, Rolfstorp. Sid 168.
 • Pickelabacken – en backstuga under Stora Backa i Gällared. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 170.
 • Minnen av hungersnöd och tiggeri förr i tiden. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 172.
 • Dalin-stenen i Vinberg – 20 år från idé till verklighet. Av Nils-Gustaf Nilsson, Falkenberg. Sid 173.
 • Om berget Borrås i Värö – sant eller osant. Av Hans Hjortsjö, Värö. Sid 190.
 • Så minns jag mina år i Grimetons skola. Av Helge Nilsson, Grimeton. Sid 194.
 • Elektricitet – en fin julklapp. Helge Nilsson, Grimeton. Sid 196.
 • Vandring på Ljungby berg och i Högareds dödislandskap. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 198.
 • En unik beskrivning av Halland förr och nu. Av Margareta Tönsgård, Eftra. Sid 201.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 204.


Årg 60. 2018-2019

 • Förord till 60:e årgången. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 5
 • Den finaste restaurang kunde inte tävla med mammas ungtuppar. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 7
 • Oj, vilken resa Lisa gjorde! Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 15
 • 1800-talsgården Grunnarp – ett byggnadsminne i Valinge. Av Margareta Strömbom, Varberg. Sid 15
 • Segdraget väder. Av Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 33
 • Ett märkligt 200-årsjubileum. Av Klas-Göran Stehn, Falkenberg. Sid 38
 • Gödestad – en skidmetropol. Av Inger Lena Jonasson, Stråvalla. Sid 41
 • När jag var vedbärare hos mormor – ett barndomsminne från 1947. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 45
 • Ullarps naturreservat i Eftra – mitt smultronställe. Av Margareta Tönsgård, Eftra. Sid 48
 • Hattresan till Varberg 1944. Av Anna Jervelycke, Värö. Sid 52
 • Elin som inte blev insläppt i Tvååkers kyrka 1724. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 55
 • Mudderverket Thor – en sparbössa för hamnen i Falkenberg. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 59
 • Från Stråvalla till Minnesota. Av Eivor Gunnarsson, Göteborg. Sid 64
 • Från Galtabäck till Träslöv och vidare västerut. Av Lars Svensson, Stockholm. Sid 77
 • Vandrande gesäll från Tyskland bildade familj i Halland. Av Sven-Olof Svensson, Varberg. Sid 91
 • Somrar i Falkenberg. Av Ingela Smedius, Falkenberg. Sid 93
 • Årstads hembygdsförenings skolprojekt ”Berätta och måla om din hembygd”. Av Lars Hillertz, Årstad. Sid 99
 • Sagor från Årstad. Sidan 106
 • En magisk dolk av Marcus Svantesson. Sid 106
 • Resan i tiden av Elisa Svensson. Sid 111
 • Asmunds källa – bortglömd festplats med magiska krafter i Sibbarp. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 117
 • Var morfar en kyrkstöt? Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 123
 • Danslokalen Lidäng i Värö – nöjescentrum för Varbergsorten. Av Per Sandersson, Värö. Sid 132
 • När vi tog fram Gödestadsdräkten. Av Naima Nilsson, Gödestad. Sid 136
 • Eskels moppe. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 138
 • Ett hjuligt liv – berättelsen om den blå cykeln. Av Gunborg Jonsson, Skrea. Sid 140
 • Rolfstorps GIF och Hallands vackraste idrottsplats. Av Gustaf Nilsson, Rolfstorp. Sid 146
 • Julagillen i Svartrå under 1930- och 40-talen. Av Kurt Caspersson, Göteborg. Sid 149
 • Ronald Johansson bevarar Varberg i bilder. Av Stefan Gustafsson, Halmstad. Sid 154
 • Från krigshärjat Bosnien till Falkenberg. Av Maria Ahlbäck, Falkenberg. Sid 168
 • Att vara barn på 1920-talet – minnen från Valinge. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 174
 • Eftra hembygdsförening fyller 60 år. Av Margareta Tönsgård, Eftra. Sid 182
 • Veddige-Ås-Sällstorps hembygdsförening 50 år – en reflexion. Av Ingvar Månsson, Veddige. Sid 186
 • Å kjöra te stan. Av Inge Johansson, Stamnared. Sid 196
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 202
 • Hembygdsresan till Österlen. Sid 250


Årg 61. 2019-2020

 • Hallandsbygd – ett lagarbete. Av Sture Boman, Falkenberg. Sid 5
 • Skådespelet Hagbard & Signe – spelglädje och utsålda läktare. Av Peter Adler, Asige. Sid 7
 • På spaning efter den bortglömda Skottestenen i Öströö skog. Av Lars Grimbeck, Varberg. Sid 13
 • Trossdrängens tragiska öde i Valinge 1711. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. sid 19
 • Ôppedaingen i Krogsered. Av Margareta Ljungström, Krogsered. Sid 26
 • Glimtar från barndomslandet. Av Rune Carlsson, Slöinge. Sid 30
 • Slakteri och charkuteri i Slöinge – ett familjeföretag
 • på 1900-talet. Av Gun Henningson, Eftra. Sid 34
 • Julagrisen. Av Dan Johansson, Falkenberg. Sid 40
 • Kloar-Erik – bygdefotografen i Veddige som gärna tog
 • en selfie. Av Ingvar Månsson, Veddige. Sid 42
 • Kloar-Eriks bildskatt finns på Digitalt Museum. Av Elisabeth Fahrman, Falkenberg. Sid 56
 • Häststölderna i Torpa 1710. Av Lennart Larsson, Torpa. Sid 65
 • Ett spännande väderår med många rekord. Av Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 72
 • Gärda Svensson från Björnås verkade för landsbygdens
 • kvinnor. Av Eva Svederberg, Lund. sid 79
 • Mårpekanska – de du! Av Håkan Petersson, Morup. Sid 83
 • Gruvorna i Derome – en spännande lekplats när jag var barn. Av Chester Eriksson, Ås. Sid 88
 • Stråvallaborna och havet. Av Eivor Gunnarsson, Göteborg. Sid 96
 • Ringhals gav arbete åt Veddigekvinnor. Av Ingegärd Nilsson, Veddige. Sid 117
 • Minnestavlan och stinsen som försov sig. Av Christer Torstensson, Ljungby. Sid 120
 • Tomal – ett industriföretag i Vessigebro fyller 70 år. Av Jan-Olof Nilsson, Askome. Sid 127
 • Föreningsliv i Svartrå på 1939–40-talet. Av Kurt Caspersson, Göteborg. Sid 138
 • Slutet på världskriget nära när Grimetons IK bildades. Av John Strandberg, Grimeton. Sid 144
 • Gunnevi i Rolfstorp – Hallands vackraste idrottsplats. Av Gustaf Nilsson, Rolfstorp. Sid 150
 • Kyrkklockorna i Krogsered väcker minnen till liv. Av Ingegerd Dock, Landskrona. Sid 154
 • Sven Schough – en engagerad och ofta anlitad man i Krogsered. Av Margareta Ljungström och Sara Ljungström, Krogsered. Sid 157
 • En bys förändring. Av Ulla Rickardsson, Vessigebro. Sid 159
 • Åj jaktskröna. Av Inge Johansson, Stamnared. Sid 163
 • Spökeri jagade folket från torpet. Av Sven Karlsson, Askome. Sid 166
 • Grytlappar – ett vackert hantverk som haft låg status. Av Gun Henningson, Eftra. Sid 168
 • Vad är en Gurkbänk? Av Ulla Rickardsson, Vessigebro. Sid 172
 • Lokförarhusen i Varberg – Östermalm anno 1905. Av Margareta Strömbom, Varberg. Sid 175
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 200

Årg 62. 2020-2021

 • Hembygdsvänner! Av Ulla Rickardsson, Vessigebro. Sid 5.
 • Den sensationella kitteln på Skrea backe. Av Anders Lindström, Skrea. Sid 7.
 • Utelekar och andra barndomsminnen från Stråvalla. Av Ingegerd Gustafsson, Kungsäter. Sid 11.
 • Ånghästens intåg – om järnvägens ankomst till Varberg och Halland. Av Elisabeth Fahrman, Falkenberg. Sid 15.
 • Tunnbinderiet i Knobesholm – en återskapad industri. Av Lennart Lundborg, Halmstad. Sid 39.
 • Mjöavadsbäcken som jag minns den. Ove Svensson, Grimeton. Sid 43.
 • Nyinflyttad. Av Cristina Östensson, Gunnarsjö. Sid 47.
 • Tolkningar av fyra inventarier i Gällareds kyrka. Av Sven Larsson, Falkenberg, och Sture Svengren, Vessigebro. Sid 53.   
 • Vem var Karin Johnsson? – En berättelse om en fascinerande halländsk kvinna och en ny biografi om henne. Av Carl-Magnus Stolt, Frillesås. Sid 63.
 • Hans i Sunnvära som bröt mot det fjärde budet 1730. Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg. Sid 73.
 • Sommarminnen från Åhs. Av Bertil Wilhelmsson, Veberöd. Sid 79.
 • Den där ”trippaskatten”. Yngve Svensson, Malmö. Sid 91.
 • Staffens i Olofsbo – hembygdsgård och byggnadsminne. Anngerd Bengtsson, Lena Samuelsson, Hanna Åström och Hillevi Åström-Jönsson, Stafsinge. Sid 103.
 • Om konsten att bli stor. Av Birgith Siberg, Kungsäter. Sid 110.
 • Väderåret som gått. Per-Olof Nilsson, Eftra. Sid 114.
 • Som dräng i Ängarna. Av Kurt Caspersson, Göteborg. Sid 120.
 • Falkenbergs varv – min arbetsplats. Dan Johansson, Falkenberg. Sid 123.
 • Carl i Furet – en mångsysslare. Av Sven Karlsson, Askome. Sid 128.
 • Bergagårds ålderdomshem sett med barnaögon. Av Christina Sältenberg, Falkenberg. Sid 134.
 • Till minne av fiskare, spelmän och hästskojare kring Tjärnesjön. Av Bengt Arne Nilsson, Gällared. Sid 150.
 • Stort jubileum i Varberg 1943 – Birger Svensson och Monark fyllde 95 år. Av Margareta Strömbom, Varberg. Sid 152.
 • Minnen från ungdomens danser. Av Thore Gotthardsson, Gällared. Sid 165.
 • Kurts vandringar. Kurt Persson, Kungsäter. Sid 169.
 • Vessige kyrka – en kyrka för mångbruk-sambruk-nybruk. Av Ulla Rickardsson, Vessigebro. Sid 176.
 • Förkläden väcker minnen till liv. Av Margareta Hackberg, Slöinge. Sid 180.
 • Källstorp en våtmark som i historisk tid. Av Anders Lindström, Skrea. Sid 183.
 • Minnen från en skola för längesedan. Av Gösta Karlsson, Tvååker. Sid 187.
 • Hur får man maten att räcka till alla? – om hemmansklyvning och fattigvård i Stråvalla socken under 1800-talet. Eivor Gunnarsson, Göteborg. Sid 192.
 • Vårt hembygdsarbete. Sid 206.
 © Hallandsbygd 2021