Redaktionskommitten

Ordförande

Anna-Lena Nilsson, Varberg 

Sekreterare

Ingegärd Nilsson, Veddige

Kassör

Ann Thorzén, Himle.

Redaktör

Stefan Gustafsson, Halmstad. 

Ledamöter 

Sture Boman, Skrea. 

Ella-Stina Hult, Okome. 

Christer Torstensson, Ljungby. 

Hans-Erik Qvarnström, Värö. 

Ulla Richardsson, Vessige

 © Hallandsbygd 2019