Redaktionskommitten

Ordförande

Anna-Lena Nilsson, Varberg 

Sekreterare

Ingegärd Nilsson, Veddige

Kassör

Ann Thorzén, Himle.

Redaktör

Eva Bergengren, Falkenberg.

Ledamöter 

Anders Lindström, Skrea. 

Ella-Stina Hult, Okome. 

Christer Torstensson, Ljungby. 

Hans-Erik Qvarnström, Värö. 

Ulla Richardsson, Vessigebro

 © Hallandsbygd 2021