Årg 21 1979-1980

Next


Hallandsbygd årg 21 1979-1980
 •  Ett nytt decennium. Av Redaktionskommitte´n. Sid 3.
 • Hembygdsföreningen och biblioteket. Av Herbert Johansson, Veddige. Sid 4.
 • Askome kyrka 200 år. Av Sven Larsson, Askome. Sid 7.
 • Kungsladugården Lindhov. Av Henrik Jern, Varberg. Sid 15.
 • Folkhögskolan och bygden. Av Ruben Fogelquist, Vessigebro. Sid 20.
 • Veddige samhälle under 100 år. Av Ivar Emanuelsson, Veddige. Sid 26.
 • På vandring i Asige-bygden. Av Thorsten Andersson, Asige. Sid 30.
 • Radiostationen i Grimeton. Av John Johansson, Gödestad. Sid 35.
 • Kyrklig hembygdsvård. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 40.
 • Folkdräkt-på modet. Av Sonya Eriksson, Årstad. Sid 44.
 • Ett brobygge vid sekelskiftet. Av Arvid L. Andersson, Gunnarp. Sid 47.
 • Förbindelser mellan Morup och Anholt. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 54.
 • Så stiger de fram ur minnenas dunkel. Av Olof H Andersson, Tvååker. Sid 59.
 • Riksspelemannen Nils Bengtsson, Paradis. Av Anders Karlsson, Ås. Sid 70.
 • Småhaga i mitt hjärta. Av Birgitta Wireén, Slöinge. Sid 72.
 • Folkskolläraren Lundqvist i Askome. Av John Larsson, Askome. Sid 76.
 • De gamla berättar. Av Astrid Nilsson, Skrea. Sid 79.
 • Några kulturväxter. Av Alrik Larsson, Vinberg. Sid 83.
 • Hembygdsminnen från Svartrå. Av Lisa Svensson, Köinge. Sid 87.
 • Båtsmän och båtmanstorp i Ås. Av Johan Nilsson m.fl., Ås. Sid 91.
 • Ordspråk och ordstäv från Morup. Av Maj-Britt Bennheden, Morup. Sid 96.
 • En kraftkarl i Valinge. Av Ingvar Bengtsson, Valinge. Sid 99.
 • Skatt å kvarn och mölleström. Av Anders Svensson, Varberg. Sid 102.
 • Vid en gammal gravsten. Av Valfrid Nilsson, Borås. Sid 106.
 • Packadamm-kåseri kring ett ortsnamn. Av Inga Bernander, Malmö. Sid 108.
 • Vadstället vid Grågåseön. Av Folke Svensson, Falkenberg. Sid 112.
 • Till minnet av min morfar. Av Eric Andersson, Hunnestad. Sid 114.
 • Resesång. Av Johan Ander Carlsson, Gällared. Sid 117.
 • Stu-Aron och ”Bränningarna”. Av Åke Svensson, Sibbarp. Sid 122.
 • Så berättade Mor. Av Anna Ljungner, Tvååker. Sid 124.
 • Gamla original i Skällinge. Av G Johansson o. A Nilsson, Skällinge. Sid 126.
 • De talande slipena. Av Gustaf Karlsson, Gällared. Sid 128.
 • Min nämste gaurboa. Av Åke Johansson, Spannarp. Sid 130.
 • Nya hus älla bar backe. Av Lasse i Ale. Sid 132
 • Museet i Falkenberg. Av Anna Skantze, Falkenberg. Sid 135.
 • Vårt hembygdsarbete. Sammanställning av Rune Axelsson, Morup. Sid 137.
 © Hallandsbygd 2019