Beställ äldre exemplar


Hallandsbygd har för varje år vunnit allt större spridning bland hembygdsvänner i vårt län och bland hallänningar i förskingringen. De samlade årgångarna av Hallandsbygd utgör ett väsentligt bidrag till halländsk kulturhistoria och har därmed blivit omtyckta samlarobjekt.


Ett mindre antal Hallandsbygd av tidigare ågrångar finns alltjämt i lager och säljes enligt följande:


Pris 30 kr per exemplar.


Vid postdistribution tillkommer porto.


Rekvireras genom Årsskriften Hallandsbygd, Spannarp 57, 432 77 Tvååker.

Telefon 0705-457044. Bankgiro 5353-7049


Årgång

10       1968-1969

13        1971-1972

15        1973-1974

17        1975-1976

21        1979-1980

22       1980-1981

23       1981-1982

24       1982-1983

25       1983-1984

26       1984-1985

27       1985-1986

28       1986-1987

30       1988-1989

31        1989-1990

32        1990-1991

35        1993-1994

36        1994-1995

37        1995-1996

38        1996-1997

39        1997-1998

40       1998-1999

41        1999-2000

42       2000-2001

43       2001-2002

44       2002-2003

45       2003-2004

46       2004-2005

47       2005-2006

48       2006-2007

49       2007-2008

50       2008-2009

51        2009-2010

52        2010-2011

53        2011-2012

54       2012-2013

55       2013-2014

56       2014-2015

57       2015-2016

58       2016-2017

59       2017-2018


Övriga årgångar är slutsålda!