Hallandsbygd är Hallands största kulturhistoriska årskrift


Sedan 1959 har skriften bidragit till att sätta historia och historier från mellersta Halland på pränt.


Det blandade innehållet har resulterat i nära 2000 artiklar om stort och smått. 


Artikelförfattarna är i första hand hembygsforskare och "vanliga människor" men även professionella skribenter och historiker. Vem som helst är välkommen att lämna in ett artikelförslag.


Hallandsbygd ges ut varje år i mitten av oktober. 


Sista datum för inlämning av material är 31 maj.


Hallandsbygd kostar 100 när den köps genom hembygdsföreningarna. Redaktör


Eva Bergengren har nu presenterat sin andra årgång av Hallandsbygd sedan hon övertog redaktörskapet av Stefan Gustavsson, som innehaft samma roll i nästan 20 år.


Eva är tidigare journalist på Hallands Nyheter men numera frilansande skribent/redaktör/kommunikatör.


Privat finns ett intresse för historia och arkeologi samtidigt som hon gärna jobbar med folkbildning och handledning kring kreativt skrivande i olika former.


Skåning, född i Malmö men bosatt i Hallands sedan mer än 30 år – det var i årskiftet 1989–1990 som familjen slog sig ner i Falkenberg.


Bilden: Eva Bergengren och Stefan Gustavsson vid överlämnandet av redaktörskapet

De senaste årens Hallandsbygd, årg 60-64