Eva Bergengren


......har nu presenterat sin tredje årgång av Hallandsbygd sedan hon övertog redaktörskapet av Stefan Gustavsson, som innehaft samma roll i nästan 20 år.


Eva är tidigare journalist på Hallands Nyheter mennumera frilansande skribent/redaktör/kommunikatör.


Privat finns ett intresse för historia och arkeologi samtidigt som hon gärna jobbar med folkbildning och handledning kring kreativt skrivande i olika former.


Skåning, född i Malmö men bosatt i Hallands sedan mer än 30 år – det var i årskiftet 1989–1990 som familjen slog sig ner i Falkenberg.


Bilden: Eva Bergengren och Stefan Gustavsson vid överlämnandet av redaktörskapet